Ainulaadne võimalus: proovige Electroluxi kuivateid 60 päeva!

KAMPAANIA kestab alates 15. novembrist 2023 kuni 31. jaanuarini 2024. Sel perioodil on Teil võimalik soetada Electroluxi kuivateid 60-päevase raha tagasi garantiiga!

Meie A+++ klassi kuivatid

  • Eemaldab kuivatamise käigus enam kui 99,9% bakteritest ja viirustest
  • Kuivatab riideid ligi poole madalamal temperatuuril, hoides ära nende kokkupuute liigse kuumusega
  • Tagab õrna, ühtlase ja igakülgse õhkkuivatusega kõigi riiete väärilise hoolduse
  • Eksklusiivne rõivahooldus isegi nutitelefonist juhtides
  • Kuivatusandur - Kuivati ​​tuvastab, kui riided on määratud tasemeni kuivad
  • SensiCare süsteem kohandab riiete kuivamisaega vastavalt iga koorma niiskusesisaldusega
  • Tõhus õhuringlus, madal energiakulu

KAMPAANIA REEGLID

KAMPAANIA ajal alates 15. novembrist 2023 kuni 31. jaanuarini 2024 on Teil ainulaadne võimalus proovida Electroluxi kuivateid 60-päevase tagastusgarantiiga! 

­­­­­­­­­­­­­­­___________________________

KAMPAANIA REEGLID

1. Kampaania toimub perioodil alates 15. november 2023. kuni 31. jaanuar 2024. (edaspidi - Kampaania). 

2. Kampaania korraldab Electrolux Eesti AS, Reg.kood 10007776, KMKR nr: EE100301997, Pärnu mnt 153, 11624 Tallinn. www.electrolux.ee (edaspidi - Korraldaja).

3. Kampaania viiakse läbi Eestis nii valitud füüsilistes poodides kui ka veebipoodides, kus müüakse Electrolux Eesti tooteid.

4. Kampaanias osalevate kuivatite mudelid (edaspidi Seadmed): EW7H389WE, EW8H358S, EW8H259ST, EW9H188SC, EW8H458B, EW8H258S, EW8H258B, EW7H458B, EW7H258B, EW7H458B, EW7H258B, EW7H458B, EW7H7W9H. Nimekirja võidakse kampaania käigus uuendada uute mudelitega. Kõige asjakohasemaid mudeleid saab vaadata Electroluxi ametlikul veebilehel: Soojuspumbaga kuivati | Electrolux (lingi lühendatud versioon).

5. Kampaanias on õigus osaleda ainult füüsilistel töövõimelistel üle 18-aastastel isikutel (edaspidi nimetatud Kliendid), kes on ostnud Electroluxi kuivati ​​ja tasunud toote eest täishinna.

6. Kampaanias saavad osaleda ka kliendid, kes on ostnud seadmeid järelmaksuga. Kampaania reeglite kohaste tagasimaksete korral ei tagastata Kliendile järelmaksulepingu sõlmimise tasu ega ei tagastata ja/või kompenseerita intresse.

7. Ettevõtetel, asutustel, organisatsioonidel ja muudel juriidilistel isikutel ei ole õigust kampaanias osaleda. Kampaania ei kehti ka partneritele, kes ostavad Seadmeid edasimüügiks.

8. Kampaanias saab osaleda vaid ühe korra, ostes ühe Electroluxi kuivati.

9. Kampaania ajal on Kliendil õigus Seadet testida 60 (kuuekümne) kalendripäeva jooksul alates Seadme ostukuupäevast ning olles veendunud, et Seade vastab tema ootustele, keelduda raha tagastamise võimalusest või kui ta on veendunud, et seade ei vasta tema ootustele, saada raha tagasi vastavalt käesolevatele reeglitele. 

TAGASTUS

10. Tagasimakse tingimused:

11.1 Kliendile saab raha tagastada eranditult reeglite punktis 4 nimetatud Seadmete eest ja ainult juhul, kui Seade on ostetud punktis 3 nimetatud müügikohtadest.

11.2. Tagastatud seade tuleb tagastada ostukohta.

11.3. Tagastatav kuivati ​​peab olema väliste mehaaniliste defektide ja muudatusteta ning komplektne st. puhas ja korralik, ilma kõrvaliste lõhnadeta ja muude kõrvaliste esemeteta, mis ei ilmnenud Müüja süül. Samuti peab kuivati ​​olema sisemiste defektide ja muudatuste/varjatud defektideta - kuivati ​​peab olema töökorras ja vastama seadme esialgsetele tehnilistele nõuetele. Kuivatit tuleb transportida selle originaalpakendis, et tagada ohutu ja usaldusväärne transport.

11.4. Saatmis/tagastamise kulusid ei hüvitata. Maksimaalne tagastusperiood on 3 kalendripäeva pärast prooviperioodi lõppu. Seadme eest saab raha tagasi saada ka enne 90-päevase prooviperioodi lõppu.

11.5. Tagastatav kuivati tuleb esitada vastava kaubanduskeskuse tagastusosakonnale, kust Seade osteti. Vastava kaubanduskeskuse tagastusosakonnale on vaja anda punktis 11.3 kirjeldatud seisukorras seade ja ostu tõendavad originaaldokumendid. Raha tagastatud seadme eest tagastatakse vastavalt ostukohas kehtivale korrale ja reeglitele, mille eest Korraldaja ei vastuta.

11.6. Kliendil on õigus tagasi nõuda kogu Seadme eest tasutud rahasumma Kampaanias osalenud kaupluses, kust ta seadme ostis, kuid ainult juhul, kui kõik raha tagasimakse tingimused on täidetud ja Klient taotles raha tagasi maksmist punktis 11.4 välja toodud ajavahemikus.

11.7. Kampaania perioodil ostetud seadmetele kehtivad Seadme garantiihoolduse juhendis välja toodud garantiitingimused, kui käesolevates Kampaania reeglites ei ole sätestatud teisiti. Garantiihooldustööde prooviperiood ei lühene.

VAIDLUSTE UURIMISMENETLUS

12.1. Kõik Kampaaniaga seotud kaebused, sealhulgas Kampaania reeglite esitamise korraga seotud kaebused, vaatab läbi Korraldaja.

12.2. Pretensioonid tuleb esitada Korraldajale hiljemalt 29. märts 2024.

12.3. Korraldaja peab kaebusega tutvuma ja sellele vastama hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul alates pretensiooni laekumise päevast. Kui pretensiooni läbivaatamine nõuab pikemat pretensiooni läbivaatamise perioodi, peab Korraldaja sellest Ostjat teavitama 5 tööpäeva jooksul alates pretensiooni saamisest.

ISIKUANDMETE KAITSE

13.1. Isikuandmete töötlemise süsteemi haldaja ja isikuandmete töötleja on Kampaania korraldaja.

13.2. Kampaania käigus kogutud andmeid kasutatakse ainult raha tagastamise protseduuriga seotud eesmärkidel.

13.3. Kampaanias osalevad ja oma isikuandmeid esitavad isikud nõustuvad, et nende isikuandmeid töödeldakse vastavalt käesolevatele Reeglitele ja seadustele.

13.4. Kampaania käigus kogutud isikuandmeid säilitatakse vastavalt seadusele.

MUUD TINGIMUSED

14.1. Kampaanias osalevad isikud kinnitavad, et nõustuvad kõigi Reeglites toodud tingimustega ja kohustuvad neid täitma.

14.2. Kampaania korraldajal on õigus ühepoolselt, ilma eelneva hoiatuseta muuta Electroluxi kuivatite tagastamise reegleid, teatades sellest avalikult veebilehel www.electrolux.ee

14.3. Kõigis käesolevates reeglites käsitlemata küsimustes saab Kampaania Korraldaja teha ühepoolse otsuse, järgides kehtivaid õigusakte ja käesolevaid Reegleid.

14.4. Korraldajal on õigus Reeglite põhimõttelise rikkumise ja/või väärkasutamise või vääramatu jõu asjaolude korral Kampaania igal ajal ühepoolselt lõpetada. Kampaania lõppemisest peab Korraldaja teatama veebilehel www.electrolux.ee

14.5. Kampaanias osaleja saab kampaanias osalejate nimekirjast eemaldada, kui korraldaja tuvastab, et kampaanias osaleja käitus petturlikult, taotles ebaausaid eesmärke või ei järginud selle kampaania reegleid.

Lugege lähemalt