TÄHTIS OHUTUSTEADAANNE: Electrolux Pure F9

Electrolux nõuab, et teatud seerianumbritega juhtmeta tolmuimeja Electrolux Pure F9 omanikud peaksid võimaliku ohutusprobleemi tõttu kohe seadme kasutamise lõpetama.

Põhjuseks on probleem tootes kasutatud komponendiga, mis võib teatud asjaoludel põhjustada ülekuumenemist ja põhjustada tolmuimeja süttimist. Ülekuumenemist peetakse tõsiseks ohuks, mille tagajärjeks võib olla tulekahju levimine külgnevatele süttivatele materjalidele.

Kõnealuste mudelite omanikel palutakse võtta ühendust kohaliku Electroluxi teenindusorganisatsiooniga, et saada juhiseid toote tagastamiseks ja saada teavet tarbijatele saadaolevate lahendusvõimaluste kohta (nt toote asendamine).

Tänase päevani ei ole teatatud isiku- ega varakahjudest. Sellegipoolest, kuna meie tarbijate ohutus on Electroluxis meie prioriteet, võtame seda asja väga tõsiselt. Me otsustasime kõik selle tootesarja kõnealused tooted viivitamatult tagasi kutsuda.

Mõjutatud on järgmised tootepartiid:
pdf-icon-elux-blue.png

Saate selle kindlaks teha, kontrollides mudelit, tootenumbrit (PNC) ja seerianumbreid (SN). Need leiate tolmuimeja tsükloniüksuse taha asetatud sildilt.

Võttes [kaubamärgi] teeninduskeskusega ühendust hoidke käepärast järgmised andmed:

Andmed leiate seadme andmesildilt.

FX9-electrolux-label-378x262png.png148x472_elux_vacuum.png

Kui teile kuulub vastavate seerianumbrite/tootenumbritega toode, peate koheselt lõpetama seadme kasutamise, hoidma seda laadimisjaamast eraldi ja eemaldama laadimisjaama pistiku seinakontaktist.

Kui mudeli ja toote number (PNC) ühtivad ja see jääb ülaltoodud seerianumbri (SN) vahemikku ning meie kohalik Electroluxi teeninduskeskus pole teiega veel ühendust võtnud, helistage palun 3726650030, mis annab teile juhised, kuidas toode tagastada ja kuidas saada tagastamise eest nõuetekohast hüvitist.


NB: Muude Electrolux Pure F9 seerianumbritega tooteid see ei mõjuta. See ei mõjuta teisi AEG või Electroluxi tooteid, sealhulgas muid tolmuimeja mudeleid.

Vabandame siiralt võimalike ebamugavuste pärast.

Eraklient | Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet