900 SensePro® Hob

Tere tulemast Electroluxi

Palju õnne Electroluxi uue kergesti kasutatava auruahju ostmise puhul! Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Selle nutikas ja stiilne kujundus sobib teile ideaalselt. Ükskõik, millal te seda ka ei kasutaks, võite alati suurepärastes tulemustes kindel olla.

Pliidi ülevaade

Tutvuge oma uue SensePro® pliidiga. Kui olete pliidiga tutvunud, on aeg toiduvalmistamise juurde asuda.

 1. Induktsiooniala koos Juhendatud küpsetamine
 2. Induktsiooniala koos funktsioonidega Juhendatud küpsetamine ja Prae pannil
 3. Juhtpaneel
 4. Induktsioonkeeduala
 5. Antenniga ala ETTEVAATUST: Ärge asetage midagi pliidi sellele alale.

Juhtpaneeli ülevaade

Juhtpaneel võimaldab kiiret ligipääsu teie pliidi kõikidele funktsioonidele.

 1. ON / OFF pliidi sisse- ja väljalülitamiseks.
 2. Menüü avamiseks ja sulgemiseks.
 3. Otsetee küpsetusfunktsioonideni, mida kasutatakse koos Toidutermomeeter.
 4. Ala valik valitud ala liugriba avamiseks.
 5. Ala näidik näitab, millise ala liugriba on aktiivne.
 6. Taimeri funktsiooni aktiveerimiseks.
 7. Liugriba kuumusastme reguleerimiseks.
 8. Funktsioon PowerBoost ajab kiiresti suure koguse vett keema.
 9. Juhtpaneeli lukustamiseks.
 10. Funktsiooni Hob²Hood infrapuna signaali kommunikaatori aken. Ärge seda kinni katke.
 11. Peata kõikide aktiivsete keedualade seadmiseks madalaimale kuumusastmele.
 12. Praeguse kuumusastme näitamiseks.
 13. Sildühenduse funktsioon keedualade ühendamiseks.
 14. Täielik ühendus / signaal puudub. Näitab Toidutermomeeter ja antenni vahelise ühendussignaali tugevust.

Toidutermomeeter ülevaade

Juhtmeta ja ilma patareita sond võimaldab teil saavutada täiesti õige temperatuuri juhtimise.

 1. Mõõtmispunkt
 2. Minimaalse taseme tähistus
 3. Soovitatav sissekastmisvahemik (vedelikele)
 4. Kalibreerimiskood
 5. Klamber Toidutermomeeter nõu äärele asetamiseks
 6. Käepide koos sisemise antenniga

Tähtsamad omadused

Võtke hetk, et tutvuda oma SensePro® pliidi juhtivate funktsioonide ja omadustega.

Temperatuuri mõõtmiseks selliste funktsioonidega nagu Termomeeter ja Prae pannil kui ka erinevate toidutüüpide temperatuuri täpseks säilitamiseks söögi valmistamisel meetodiga Sous-vide.

Söögivalmistamise hõlbustamiseks pakutakse teile retsepte paljude toitude jaoks, kindlaid küpsetusparameetreid ja üksikasjalikke juhiseid. Funktsiooni võite kasutada Toidutermomeeter või ilma.

Vaakumpakendis oleva toidu pikaajaliseks valmistamiseks madalal temperatuuril, et säilitada vitamiine ja maitseid.

Erinevat tüüpi toitude praadimiseks automaatselt juhitud kuumusastmetega. Funktsioon aitab vältida toidu või õli ülekuumutamist.

Šokolaadi või või sulatamiseks, kasutades madalat kuumusastet.

Vasaku poole mõlema ala ühendamiseks ja suuremate kööginõude kasutamiseks. Kasutage seda funktsiooni valikuga Prae pannil.

Suure koguse vee kiireks keetmiseks.

Pliidi ühendamiseks spetsiaalse puhastiga. Funktsioon kohandab vastavalt ventilaatori kiirust.

Alustamine

Selleks, et ahjuga harjumise protsess oleks sujuv, järgige järgmisi samme.
Kirjutage seerianumber üles

Kirjutage enne paigaldamist seerianumber üles. Õige teenuse ja abi saamine on lihtsam, kui teate oma pliidi seerianumbrit, nt siis, kui teil on vaja võtta ühendust volitatud teeninduskeskusega.

Seerianumbri leiate pliidi all asuvalt andmesildilt.

Paigaldamine

Enne söögivalmistamist veenduge, et teie uus pliit oleks õigesti paigaldatud.

Järgige seadmega kaasas olevaid juhiseid. Kõik elektriühendused peab teostama kvalifitseeritud elektrik.

Võite integreeritud pliiti kasutada alles pärast seda, kui see on paigaldatud sobivasse standarditele vastavasse sisseehitatud mööblisse ja tööpinda.

Märkus: Kui seade paigaldatakse sahtli kohale,
 • võib pliidi ventilatsioon söögivalmistamise ajal soojendada sahtlis olevaid esemeid.
 • Ärge hoidke sahtlis väikseid paberitükke või -lehti. Võib juhtuda, et paber võidakse tõmmata jahutusventilaatorisse, mis kahjustab ventilaatorit või jahutussüsteemi.

Lisateave pliidi paigutamise kohta

 • Ärge paigaldage seadet ukse kõrvale ega akna alla. Ukse või akna avamisel võivad kuumad nõud seadmelt alla kukkuda.
 • Kui seade paigaldatakse sahtli kohale, jätke pliidiplaadi ja sahtlis olevate osade vaheliseks kauguseks vähemalt 2 cm.
 • Eemaldage kõik seadme alla kappi paigaldatud eralduspaneelid.

Lisateave elektrilise ühenduse kohta

 • Enne mis tahes toimingute tegemist veenduge, et seade on vooluvõrgust eemaldatud.
 • Seade peab olema maandatud.
 • Kontrollige, kas andmeplaadil olevad elektriandmed vastavad teie kohaliku vooluvõrgu näitajatele.
 • Veenduge, kas koormuskaitse on paigaldatud.
 • Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad olema kinnitatud nii, et neid ei saaks ilma tööriistadeta eemaldada.
 • Veenduge, et seade oleks õigesti paigaldatud. Lahtiste või valede toitejuhtmete või -pistikute kasutamisel võib kontakt tuliseks minna.
 • Kasutage õiget elektrijuhet.
 • Paigaldage juhtmetele kaabliklambrid.
 • Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.
 • Veenduge, et toitejuhe või -pistik ei puutuks vastu kuuma seadet või kööginõusid, kui seadme lähedalasuvasse pistikupesasse ühendate.
 • Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid.
 • Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega -juhet. Vigastatud toitejuhtme vahetamiseks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
 • Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast paigaldamist säiliks juurdepääs toitepistikule.
 • Kui seinakontakt logiseb, ärge pange sinna toitepistikut.
 • Seadet vooluvõrgust eemaldades ärge tõmmake toitekaablist. Hoidke alati kinni toitepistikust.

 • Kasutage ainult nõuetekohaseid isolatsiooniseadmeid: kaitselüliteid, kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb pesast eemaldada), maalekkevoolu kaitsmeid ja kontaktoreid.
 • Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb varustada mitmepooluselise isolatsiooniseadisega. Isolatsiooniseadise lahutatud kontaktide vahemik peab olema vähemalt 3 mm.
Enne esmakordset kasutamist

Enne, kui viite oma toiduvalmistamise oskused järgmisele tasemele, aitame teil teostada esmakordset seadistust.

Ühendage oma SensePro® pliit ja määrake seaded enne oma esimeste roogade valmistamist.

Esmane puhastamine

Andke oma pliidile ja Toidutermomeeter kerge esmase puhastamisega hea lähtepunkt.

Veenduge, et pliit oleks välja lülitatud ja jahe.

 1. Puhastage pliiti pehme lapi ja sooja vee ning pehmetoimelise pesuvahendiga.
 2. Puhastage Toidutermomeeter pehme lapi ja sooja vee ning pehmetoimelise pesuvahendiga.
Esmane seadistamine

Seadistage oma uus SensePro® pliit endale sobivaks.

Kui lülitate oma pliidi esimest korda sisse, peate määrama pliidi funktsioonid Keel, Displei heledus ja Helitugevus.

 1. Pliidi sisselülitamiseks puudutage 1 sekund nuppu .
 2. Puudutage tervitusekraanil nuppu Start.
 3. Valige oma eelistatud Keel ja puudutage nuppu Ok.
 4. Valige oma eelistatud Displei heledus tase ja puudutage nuppu Ok.
  Kõige heledam on 4. tase.
 5. Valige oma eelistatud Helitugevus ja puudutage nuppu Ok.
 6. Puudutage esmase seadistamise lõpetamiseks nuppu Ok.
Toidutermomeeter

Kalibreerige oma Toidutermomeeter mõne toiminguga ja teile pakutakse parimat abi köögis teostatavate seikluste jaoks.

Kasutage nõud, mille põhja läbimõõt on 180 mm.

Nõuetekohaselt kalibreeritud Toidutermomeeter mõõdab vee temperatuuri 100 °C juures, lubatud kõrvalekalle on +/–2 °C.
 1. Veenduge, et Toidutermomeeter oleks pliidiga seotud.
  1. Puudutage .
  2. Valige jaotised Seaded > Toidutermomeeter > Sidumine.
  3. Võrrelge ekraanil kuvatud viiekohalist koodi koodiga, mis on graveeritud Toidutermomeeter peale.
   Kui koodid on samasugused, on Toidutermomeeter ja pliit seotud.
  4. Puudutage nuppu , et väljuda Menüü.
  5. Siduge omavahel pliit ja Toidutermomeeter, kui nad pole seotud.
 2. Pange Toidutermomeeter kööginõu servale.
 3. Täitke kööginõu külma veega vähemalt minimaalse taseme märgini.
  Tähtis: Ärge lisage veele soola. Sool võib mõjutada kalibreerimisprotsessi.
 4. Pange keedunõu vasakpoolsele eesmisele keedualale.
 5. Puudutage .
  Ekraanil kuvatakse Menüü.
 6. Valige jaotised Seaded > Toidutermomeeter > Kalibreerimine ja järgige näidikul kuvatavaid juhiseid.
 7. Puudutage nuppu Start, mis asub keeduala kõrval.
  Kalibreerimine algab.
  Tähtis: Kui kalibreerimine kestab rohkem kui 3 minutit, vahetage keedunõu ja korrake protseduuri alates 1. etapist.
Kui kalibreerimine jõuab lõpule, kuvatakse ekraanile hüpikaken.
Lülitage pliit sisse/välja

Sõrmepuudutus ja oletegi söögivalmistamiseks valmis.

Pliidi sisse- või väljalülitamiseks puudutage 1 sekund nuppu .
Kui te lülitate pliidi välja, deaktiveeritakse ka funktsioon Lukusta.
Juhtpaneeli kasutamine

Kasutage oma pliidi kõiki funktsioone ühe sõrmepuudutusega.

Tagantvalgusega sümboleid on võimalik kasutada. Mõned sümbolid kaovad ära, kui pliit on aktiivne. Nad ilmuvad tagasi, kui puudutate ekraani.

 1. Taimeri funktsiooni alustamiseks (tagasiloendus või minutikell) puudutage esmalt asjakohase keeduala sümbolit.
 2. Puudutage asjakohast sümbolit, et
  • aktiveerida või deaktiveerida funktsiooni või
  • vaadata või muuta parameetri seadet või
  • avada Menüü või alammenüüd.
  Valitud funktsioon muutub aktiivseks, kui eemaldate sõrme ekraanilt.
  Teatud funktsioonide puhul kuvatakse funktsiooni aktiveerimisel täiendav teave. Selleks, et püsivalt deaktiveerida funktsiooni kohta käiva teabe ilmumine, puudutage enne funktsiooni aktiveerimist nuppu .
 3. Valikuline: võimalike valikute kerimiseks, liigutage oma sõrme ekraanil.
  Liigutuse kiirus määrab selle, kui kiiresti te kerite.
  Kerimise peatamiseks puudutage ekraani.
Ekraanil olevad sümbolid

Liikuge ekraanil hõlpsalt ja tutvuge ekraani sümbolitega.

Sümbol Funktsioon
Valiku või seade kinnitamiseks.

Menüü ühe tasandi võrra tagasi/edasi liikumiseks.

Ekraanil kuvatud juhiste kerimiseks üles/alla.
Valiku aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.
Hüpikakna sulgemiseks.
Seade tühistamiseks.
Menüü

Liikuge oma pliidi kõikide funktsioonide nautimiseks Menüü ringi.

 1. Puudutage ekraanil nuppu , et avada jaotis Menüü.
 2. Puudutage Menüü liikumiseks nuppu või .
 3. Menüü lahkumiseks
  • puudutage nuppu või
  • puudutage ekraani parempoolset, hüpikaknast väljapoole jäävat osa.

Igapäevane kasutamine

Mida soovite täna teha? Leidke teave selle kohta, kuidas seda teha.
Keedualade kasutamine

Las teie SensePro® pliit aitab teil realiseerida oma kulinaarseid ideid.

Veenduge, et kasutate induktsioonpliidi jaoks sobivaid keedunõusid.

Hoiatus:

Inimesed, kellel on südamestimulaator, peaksid töötavatest induktsiooniväljadest hoiduma vähemalt 30 cm kaugusele.

Keeduala kuumusaste võib olla piiratud, kui teised alad on aktiivsed.

Ärge pange söögiriistu või potikaasi keeduväljadele. Need võivad kuumaks minna.

 1. Pange nõu valitud keeduvälja keskele.
  Ala kohandub automaatselt keedunõu põhja suurusega.
  Keeduala liugriba kuvatakse ekraanil. Liugriba on nähtav mõned sekundid.
  Märkus: Liugriba sulgemiseks koputage ekraani väljaspool seda.
 2. Eelistatud kuumusastme valimiseks puudutage või libistage sõrme.
  Sümbol muutub punaseks ja suuremaks, et viidata kuumusastme kohta tehtud valikule.

Kui olete söögivalmistamise lõpetanud, puudutage keeduala valimiseks ala valiku sümbolit ja seadke kuumus 0 peale.

Kuumusastme reguleerimine

Kuumusastme reguleerimiseks libistage lihtsalt näpuga.

Veenduge, kas pliit on sisse lülitatud ja sobilikud kööginõud keedualale asetatud.

Keeduala kuumusaste võib olla piiratud, kui teised alad on aktiivsed. Maksimaalne kuumusaste on liugribal näha. Aktiivsed on ainult valged numbrid.

 1. Puudutage keeduala valimiseks ala valiku sümbolit.
  Keeduala liugriba kuvatakse ekraanil. Liugriba on aktiivne mõned sekundid.
  Märkus: Liugriba sulgemiseks koputage ekraani väljaspool seda.
 2. Eelistatud kuumusastme valimiseks puudutage või libistage sõrme.
  Sümbol muutub punaseks ja suuremaks, et viidata kuumusastme kohta tehtud valikule.
Kasutamine PowerBoost

Kas teil on koheselt vaja intensiivset kuumust? Funktsiooniga PowerBoost on teil võimalik kiiresti keeta ka suurt kogust vett ja vajadusel valmistada pannid ette toidu pruunistamiseks.

 1. Puudutage soovitud ala sümbolit.
 2. Puudutage .
  Sümbol muutub punaseks ja läheb suuremaks. Keeduala võimsust võimendatakse.
  Märkus:PowerBoost lülitub automaatselt välja. Funktsiooni manuaalseks väljalülitamiseks muutke ala kuumusastet.
Kahe keeduala ühendamine üheks

Kas te vajate suuremat keeduala? Puudutage sümbolit Sildühendus ja teil ongi üks ala.

Ühendatud keedualad toimivad ühe alana, millel on sama küte.
 1. Lülitage pliit sisse.
 2. Pange kööginõu kahele vasakul olevale keedualale.
  Tähtis: Nõu peab katma mõlema ala keskpunkte. Kööginõu ei tohi ulatuda märgitud alast kaugemale.
 3. Puudutage nuppu keedualade ühendamiseks.
  Ala sümbol muutub.

Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage .

Keedualade tehnilised näitajad

Õppige tundma kööginõude õigeid suuruseid kui ka funktsiooni PowerBoost maksimaalset kestust iga keeduala puhul.

Keedualade võimsus sõltub osaliselt kööginõude materjalist ja läbimõõdust. Kööginõude avaldatud mõju tõttu võib kogetav parameetri väärtus mõnevõrra erineda ettenähtud väärtusest. Parimate tulemuste saamiseks kasutage nõusid, mille läbimõõt ei ole ettenähtust suurem.

Keeduala Nimivõimsus (maks. soojusaste) [W] PowerBoost [W] PowerBoost, maksimumkestus [min] Nõu läbimõõt [mm]
Vasak eesmine 2300 3200 10 125–210
Vasak tagumine 2300 3200 10 125–201
Keskmine eesmine 1400 2500 4 125–145
Parem tagumine 2300 3600 10 205–240
Kuumusastme valimise soovitused

Kasutage sobivat kuumusastet maitsvate roogade valmistamiseks ning ka energia säästmiseks.

Keeduvälja kuumusastme ja selle tarbitava energia vahel ei ole otsest seost. Kuumusastet suurendades ei suurene energiatarve proportsionaalselt. See tähendab, et keskmise kuumusastmega keeduväli kasutab vähem kui poolt oma võimsusest.

Loend kuumusastme valimise soovitustest

Valige oma roa jaoks sobilik kuumusaste, et saavutada suurepäraseid tulemusi ja säästa energiat.

Kuumusaste Kasutuseesmärk: aeg (min) Näpunäited
1 Valmistatud toidu soojashoidmiseks. vastavalt vajadusele Pange nõule kaas peale.
12 Hollandi kaste; sulatamine: või, šokolaad, želatiin. 5–25 Aeg-ajalt segage.
12 Tahkemaks muutmine: kohevad omletid, küpsetatud munad. 10–40 Valmistage kaane all.
23 Riisi ja piimatoitude keetmine vaiksel tulel, valmistoidu soojendamine. 25–50 Vedeliku kogus peab olema riisi kogusest vähemalt kaks korda suurem, piimatoite tuleb poole valmistamise järel segada.
34 Köögiviljade, kala ja liha aurutamine. 20–45 Lisage paar supilusikatäit vedelikku.
45 Kartulite aurutamine. 20–60 Kasutage maks. ¼ l vett 750 g kartulite kohta.
45 Suuremate toidukoguste, hautiste ja suppide valmistamine. 60–150 Kuni 3 l vedelikku ning komponendid.
67 Kerge praadimine: eskalopid, vasikalihast cordon bleu, karbonaad, kotletid, vorstid, maks, keedutainas, munad, pannkoogid, sõõrikud. vastavalt vajadusele Pöörake poole aja möödudes.
78 Tugev praadimine, praetud kartulid, ribiliha, praetükid. 5–15 Pöörake poole aja möödudes.
9 Vee ja pasta keetmine, liha pruunistamine (guljašš, pajapraad), friikartulite valmistamine.
Suure koguse vee keetmine. PowerBoost on sisse lülitatud.
Märkus: Tabelis toodud andmed on ainult orientiirid.
Toidutermomeeter

Paigutage Toidutermomeeter õigesti ja saate pliidiga hea ühenduse.

Hoidke Toidutermomeeter kasutuskordade vahel originaalpakendis.

 • Jälgige, et te ei blokeeriks signaali. Kasutades Toidutermomeeter vasakpoolsel eesmisel keeduväljal, ärge asetage vasakpoolsele tagumisele alale suuri nõusid. Selle asemel asetage suuremad nõud tagumisele parempoolsele keeduväljale.

 • Paigutage Toidutermomeeter antenniga ala lähedale.
  • Pliidi vasak külg: kellaaegade 1 ja 3 vahele.
  • Pliidi parem külg: kellaaegade 9 ja 11 vahele.

 • Järgmised indikaatorid näitavad ekraanil pliidi ja Toidutermomeeter vahelise ühenduse tugevust: , , . Kui pliit ei suuda ühendust luua, süttib . Ühenduse loomiseks või tugevdamiseks proovige nõu serval Toidutermomeeter liigutada. Pliit värskendab ühenduse olekut iga 3 sekundi järel.

Kasutage vedelikega Toidutermomeeter.

Asetage Toidutermomeeter õigesti ja saavutage suurepäraseid tulemusi.

Toidutermomeeter mõõdab temperatuure, mis ulatuvad kuni 120 °C.

Asetage Toidutermomeeter klambriga kööginõu servale.
Hoidke Toidutermomeeter vertikaalses asendis nii, et käepide oleks nõust väljaspool.
Tähtis: Veenduge, et kastaksite Toidutermomeeter vedelikku soovitusliku määra ulatuses. Minimaalse tähistuse taset ei tohi ületada.
Kasutage Toidutermomeeter tahkete toitudega

Asetage Toidutermomeeter õigesti ja saavutage suurepäraseid tulemusi.

Toidutermomeeter mõõdab temperatuure, mis ulatuvad kuni 120 °C.

 1. Sisestage Toidutermomeeter risti toidu kõige paksemasse ossa kuni minimaalse tähistuseni.
  Mõõtmiskoht peaks asetsema portsjoni keskosas.
 2. Veenduge, et Toidutermomeeter oleks kindlalt toidu sisse sisestatud ja käepide oleks allapoole suunatud.
  Ärge laske Toidutermomeeter metallosadel kööginõude seintega kokku puutuda.
 3. Kui valmistate liha või kala, mille paksus on 2–3 cm, veenduge, et Toidutermomeeter ots ulatuks panni põhjani.
 4. Kui kasutate väligrilli, veenduge, et Toidutermomeeter käepide jääks väljaspoole väligrilli, sellest paremale küljele.
 5. Eemaldage Toidutermomeeter enne toidu pööramist.
Toidutermomeeter andmed

Tehnilised andmed.

Toidutermomeeter on saanud heakskiidu toiduga kokkupuutumiseks.
Parameeter Väärtus
Töösagedus 433,05–434,73 MHz
Maksimaalne saatevõimsus 5 dBm
Temperatuurivahemik 0–120 °C
Valmistage toitu
Las teie SensePro® pliit aitab teid igapäevase elu ja kulinaarsete ideedega.
Juhendatud küpsetamine

Hoolimata sellest, kas soovite pingutuseta valmistada oma lemmiktoitu või avastada oma kulinaarset potentsiaali, on teie SensePro® pliit valmis teid aitama.

Juhendatud küpsetamine pakub teile retsepte paljude toitude jaoks, kindlaid küpsetusparameetreid ja üksikasjalikke juhiseid. Saadaolevad valikud olenevad valmistatava toidu tüübist.

Mõned funktsioonid, mis on saadaval Juhendatud küpsetamine, on
 • Sous-vide,
 • Prae pannil,
 • Kuumuta ja
 • Soojenda.
Erinevad funktsiooni Juhendatud küpsetamine toimingud võimaldavad teil määrata erinevaid parameetreid.
 • Funktsiooni Prae pannil puhul saab kuumuse vaikeseadet muuta. Mõningate roogade puhul saate kasutada funktsiooni Prae pannil koos Toidutermomeeter, et jälgida söögi sisetemperatuuri.
 • Enamike toimingute puhul, nagu näiteks Sous-vide ja Pošeeri, võite muuta vaiketemperatuuri.
 • Võite muuta vaikeaega või määrata aja praegusele söögivalmistamisele. Sous-vide meetodi puhul on minimaalne aeg eelnevalt määratud.
Juhendatud küpsetamine

Las teie pliit aitab teil saada oma valmistatavale roale suurepärased tulemused.

Kasutage pliidi vasakul pool olevaid Juhendatud küpsetamine funktsioone. Funktsiooni Prae pannil kasutamiseks kasutage vasakpoolset eesmist keeduala või mõlemat vasakpoolset ala, kui nad on sildühenduses.

Tähtis: Ärge enne valmistamist nõusid kuumutage. Kasutage ainult külma kraanivett või vedelikku.
Tähtis: Funktsiooni Prae pannilpuhul järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Lisage õli, kui pann on kuum.
Tähtis: Funktsiooniga Juhendatud küpsetamine toimib taimer minutikellana. Taimeri funktsioon ei lõpeta Juhendatud küpsetamine funktsiooni, kui määratud aeg lõpule jõuab.
 1. Puudutage nuppu ja valige funktsioon Juhendatud küpsetamine.
  Võite puudutada ka nuppu ja valida funktsiooni Juhendatud küpsetamine.
 2. Loendist valige söök, mida soovite valmistada.
  Iga toidutüübi puhul on olemas rohkem kui üks valik.
 3. Järgige näidikul kuvatavaid juhiseid.

  Vaikeseadete kasutamiseks puudutage hüpikakna ülaosas olevat nuppu Ok.

 4. Puudutage nuppu Start ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
  Kui valitud söögivalmistamise meetodi puhul kasutatakse eelkuumutamist, võite selle edenemist jälgida juhtpaneeli realt.
 5. Kui ekraanile ilmuvad juhised, puudutage nuppu Ok ja seejärel jätkamiseks nuppu Start.
 6. Kui määratud söögivalmistamise aeg lõpule jõuab, kostab helisignaal ja teave kuvatakse ekraanil. Puudutage nuppu Ok.
 7. Puudutage aktiivse keeduala sümbolit ja valige nupp Stop.
  Võite puudutada ka nuppu või ja seejärel valida nupu Stop.
 8. Valiku kinnitamiseks puudutage nuppu Jah.
  Funktsiooni Juhendatud küpsetamine puhul koos Sous-vide, lülitab pliit end pärast 4 tunni möödumist automaatselt välja.
  Funktsioon Juhendatud küpsetamine lülitub välja.
Nõuanded Juhendatud küpsetamine

Väiksed detailid, et teie toiduvalmistamise kogemust veelgi parendada.

 • Vedela toidu valmistamisel täitke nõu enne toidu valmistamist sobivas koguses vedelikuga (nt 1 –3 liitrit). Vältige vedeliku lisamist söögi valmistamise käigus.
 • Kasutage energia säästmiseks ja soovitud temperatuuri kiiremaks saavutamiseks kaant (samuti vee eelkuumutamiseks).
 • Segage oma toitu korrapäraselt kogu söögivalmistamise jooksul, et tagada ühtlane temperatuuri jaotumine.
 • Lisage soola söögivalmistamise alguses.
 • Enne valmistamist sulatage toit.
 • Lisage köögiviljad (nt spargelkapsas, lillkapsas, aedoad, rooskapsas) siis, kui vesi saavutab soovitud temperatuuri ja ilmub hüpikaken.
 • Enne funktsiooni käivitamist pange kartulid või riis külma vette.
 • Hautiste, kastmete, suppide, karride, raguude, guljaši ja puljongite valmistamisel võite kasutada funktsioone Soojenda või Kuumuta. Enne funktsiooni Kuumuta kasutamist, praadige koostisosad (ilma Toidutermomeeter) ja lisage külm vedelik, seejärel käivitage funktsioon Juhendatud küpsetamine.
 • Väikeste mereandide valmistamisel (nt kaheksajala lõigud / kombitsad või koorikloomad) võite kasutada funktsiooni Prae pannil.
Nõuanded Juhendatud küpsetamine teostamiseks – funktsioon Prae pannil

Väiksed detailid, et teie toiduvalmistamise kogemust veelgi parendada.

Hoiatus: Kasutage ainult sileda põhjaga panne.
ETTEVAATUST: Kasutage lamineeritud panne alati madalal kuumussastmel, et vältida nõude ülekuumenemist ja kahjustamist.
 • Käivitage funktsioon siis, kui pliit on külm (eelkuumutamine pole vajalik).
 • Ärge kasutage nõusid, mille põhja keskosa on reljeefne.
 • Kasutage roostevabast terasest valmistatud kihilisi kööginõusid.
 • Ka panni suurus võib mõjutada kuumutusaja pikkust. Raskemad pannid hoiavad paremini kuumust kui kerged pannid ja kuumenevad aeglasemalt.
 • Pöörake toidul teine külg, kui see saavutab poole soovitud temperatuurist. Väga paksusid toiduportsjoneid tuleks pöörata palju tihedamini (nt iga kahe minuti järel).
 • Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame teil enne funktsiooni Prae pannil kasutamist kasutada Sous-vide meetodit. Asetage valmis portsjonid eelsoojendatud pannile ja praadige neid kiiresti mõlemalt poolt.
Sous-vide

Kasutage söögivalmistamisel vitamiinide ja maitsete säilitamiseks Sous-vide.

Sous-vide on meetod, mille käigus valmistatakse pikema aja jooksul vaakumpakendis olevat toitu madalal temperatuuril.

Teie SensePro® pliit pakub teile järgimiseks selgeid seadeid ja juhiseid.

Söögi valmistamine madalal temperatuuril – ohutuse põhimõtted

Hea toiduhügieen võimaldab teil nautida madalal temperatuuril söögivalmistamist.

Veenduge, et järgite järgnevaid juhiseid, kui valmistate sööki madalatel temperatuuridel, nt Sous-vide.

 • Peske/desinfitseerige enne söögi valmistamist oma käsi. Kasutage ühekordselt kasutatavaid kindaid.
 • Kasutage ainult kvaliteetseid ja värskeid toiduaineid, mida on nõuetekohaselt säilitatud.
 • Peske ja koorige puu- ning köögivilju põhjalikult.
 • Hoidke oma tööpind ja lõikelauad puhtad. Kasutage erinevate toidutüüpide jaoks erinevaid lõikelaudu.
 • Linnuliha, munade ja kala valmistamisel pöörake erilist tähelepanu toiduhügieenile:
  • valmistage linnuliha vähemalt 65 °C juures vähemalt 50 minutit;
  • veenduge, et kala, mida soovite valmistada Sous-vide, oleks eriti värske, nii et seda saaks kasutada nt sashimi valmistamiseks;
 • säilitage valmistoitu külmkapis maksimaalselt 24 tundi;
 • nõrga immuunsüsteemi või kroonilise haigusega inimeste puhul on soovituslik toit enne tarbimist pastöriseerida; pastöriseerige toitu 60 °C juures vähemalt üks tund.
Valmistage toit Sous-vide meetodi kasutamiseks ette

Söögi valmistamiseks Sous-vide meetodil, tuleb toit kõigepealt vaakumpakendisse pakendada.

Tähtis: Selle meetodi kasutamiseks võite osta juba küpsetusvalmis toiduportsjoneid.
 1. Pange maitsestatud toit lukuga kottidesse või kilekottidesse.
 2. Kui te kasutate kilekotte, kasutage toidu vaakumpakendisse panemiseks vaakumsulgurit.
Valmistage toitu Sous-vide

Kasutage toiduvalmistamisel Sous-vide, et säilitada vitamiine ja maitseid.

 1. Valmistage toiduportsjoneid.
 2. Pange pott külma veega eesmisele või tagumisele vasakpoolsele keedualale.
  Kasutage maksimaalselt 4 liitrit vett.
 3. Puudutage nuppu > Sous-vide.
  Võite puudutada ka nuppe > Pliidi funktsioonid > Sous-vide
 4. Valige õige temperatuur.
 5. Valikuline variant: valige aeg.
  Valmimisaeg oleneb toidu paksusest ja tüübist.
 6. Jätkamiseks puudutage nuppu Ok.
 7. Asetage Toidutermomeeter kööginõu servale.
 8. Hüpikakna sulgemiseks puudutage nuppu Ok.
 9. Eelkuumutamiseks puudutage nuppu Start.
  Kui nõu saavutab soovitud temperatuuri, kostab helisignaal.
 10. Asetage vaakumpakendis olevad toiduportsjonid vertikaalselt nõusse.
  Võite kasutada Sous-vide meetodi raami.
 11. Funktsiooni aktiveerimiseks puudutage nuppu Start.
  Kui seadistate minutikella, hakkab see funktsiooniga samal ajal tööle. Kui aeg saab täis, kõlab helisignaal ja ekraanile ilmub hüpikaken. Akna sulgemiseks puudutage nuppu Ok.
Funktsiooni peatamiseks või kohandamiseks puudutage nuppu või aktiivse ala sümbolit ja seejärel nuppu Stop. Kinnitamiseks puudutage hüpikaknas nuppu Jah.
Kasutage funktsiooni KeepTemperature (Säilita temperatuur)

Kontrollige ja hallake temperatuuri nõuetekohaselt funktsiooniga Säilita temperatuur.

Tähtis: Temperatuuri säilitatakse täpsusega +/–1 °C.

Funktsiooni saab sisse lülitada ainult vasakpoolse eesmise või tagumise keedualaga.

Teil on võimalik valmistada väga erinevaid toite, näiteks vürtsikaid hautisi või kastmeid (nt eri tüüpi karrid või kalahautised).

 1. Puudutage nuppu ja valige jaotised Pliidi funktsioonid > Sous-vide.
  Võite puudutada ka nuppu ja valida funktsiooni Sous-vide.
 2. Valige õige temperatuur.
 3. Valikuline variant: valige aeg.
 4. Jätkamiseks puudutage nuppu Ok.
 5. Asetage Toidutermomeeter nõu servale või sisestage toidu sisse.
 6. Eelkuumutamiseks puudutage nuppu Start.
  Kui nõu saavutab soovitud temperatuuri, kostab helisignaal.
 7. Hüpikakna sulgemiseks puudutage nuppu Ok.
 8. Söögivalmistamise jätkamiseks määratud temperatuuril puudutage nuppu Start.
  Kui te seadistate minutikella, käivitub see funktsiooniga samal ajal. Kui aeg saab täis, kõlab helisignaal ja ekraanile ilmub hüpikaken. Akna sulgemiseks puudutage nuppu Ok.
Funktsiooni peatamiseks või kohandamiseks puudutage nuppu või aktiivse ala sümbolit ja seejärel nuppu Stop. Kinnitamiseks puudutage hüpikaknas nuppu Jah.
Kasutage Toidutermomeeter Termomeeter

Jälgige söögivalmistamise ajal toidu või vedeliku temperatuuri.

Tähtis: Selle funktsiooni kasutamiseks peab vähemalt üks keeduala olema aktiivne.

Funktsiooni võib aktiveerida kõigi keedualadega, kuid korraga saab seda kasutada ainult ühel alal.

Toetuge sellele funktsioonile näiteks piima soojendades või imikutoidu temperatuuri kontrollides.

 1. Pange Toidutermomeeter toidu või vedeliku sisse kuni minimaalse tähistuseni.
 2. Puudutage ekraanil nuppu , et avada Toidutermomeeter menüü ja valida jaotis Termomeeter.
  Võite puudutada ka jaotisi > Pliidi funktsioonid > Termomeeter.
 3. Puudutage nuppu Start.
  Toidutermomeeter hakkab temperatuuri mõõtma. Kui ükski keeduala ei ole aktiivne, ilmub info-hüpikaken.
Funktsiooni lõpetamiseks puudutage numbreid, mis näitavad temperatuuri, või nuppu ja valige nupp Stop.
Kasutage funktsiooni Sulatamine

Sulatage järjepidevalt erinevaid tooteid, nt šokolaad ja või, madalal temperatuuril.

Tähtis: Funktsiooni saate korraga kasutada ainult ühel keedualal.
 1. Puudutage ekraanil nuppu , et avada jaotis Menüü.
 2. Valige jaotised Pliidi funktsioonid > Sulatamine.
 3. Puudutage nuppu Start.
  Valige soovitud keeduala. Ilmub hüpikaken, mis küsib, kas soovite eelmise kuumusastme tühistada (kui see oli varem valitud).

Funktsiooni peatamiseks puudutage ala valiku sümbolit ja siis puudutage nuppu Stop.

Soovitused söögivalmistamiseks

Soovitatud söögivalmistamise meetod, aeg ja temperatuur.

Toit, paksus/kogus, ettevalmistamise tase Söögivalmistamise meetod Sisetemperatuur/küpsetamistemperatuur (C) Küpsetusaeg (min)
Biifsteek, 2 cm paksune, pooltoores Sous-vide 50 - 54 45 - 90
Biifsteek, 4 cm paksune, pooltoores Sous-vide 50 - 54 100 - 150
Biifsteek, 6 cm paksune, pooltoores Sous-vide 50 - 54 180 - 250
Biifsteek, 2 cm paksune, poolküps Sous-vide 55 - 60 45 - 90
Biifsteek, 4 cm paksune, poolküps Sous-vide 55 - 60 100 - 150
Biifsteek, 6 cm paksune, poolküps Sous-vide 55 - 60 180 - 250
Biifsteek, 2 cm paksune, küps Sous-vide 61 - 68 45 - 90
Biifsteek, 4 cm paksune, küps Sous-vide 61 - 68 100 - 150
Biifsteek, 6 cm paksune, küps Sous-vide 61 - 68 180 - 250
Kanarind, 200–300 g, läbiküpsenud Sous-vide 64 - 72 45 - 60
Kanarind, 200–300 g, läbiküpsenud Pošeeri 68 - 74 35 - 45
Kanakoib, 200–300 g, läbiküpsenud Pošeeri 78 - 85 30 - 60
Sealiha steik, 2 cm paksune, läbiküpsenud Sous-vide 60 - 66 35 - 60
Sea sisefilee, 4–5 cm, läbiküpsenud Sous-vide 62 - 66 60 - 120
Lambafilee, 2 cm paksune, poolküps Sous-vide 56 - 60 35 - 60
Lambafilee, 2 cm paksune, läbiküpsenud Sous-vide 64 - 68 40 - 65
Lamba puusatükk (ilma kondita), 200–300 g, poolküps Sous-vide 56 - 60 60 - 120
Lamba puusatükk (ilma kondita), 200–300 g, läbiküpsenud Sous-vide 64 - 68 65 - 120
Lõhe, 2 cm paksune, läbikumav Sous-vide 46 - 52 20 - 45
Lõhe, 3 cm paksune, läbikumav Sous-vide 46 - 52 35 - 50
Lõhe, 2 cm paksune, läbikumav Pošeeri 55 - 68 20 - 35
Lõhe, 3 cm paksune, läbikumav Pošeeri 55 -68 25 - 45
Tuunikala, 2 cm paksune, läbikumav Sous-vide 45 - 50 35 - 50
Krevetid, 1 kuni 2 cm paksused, läbikumav Sous-vide 50 - 56 45 - 45
Munad, suurus M, pehme vedel muna Sous-vide 63 - 64 45 -70
Munad, suurus M, keskmine vedel muna Sous-vide 65 - 67 45 -70
Munad, suurus M, poolkõva muna Sous-vide 68 -70 45 -70
Munad, suurus M, pehme muna Keetmine keetmine 4
Munad, suurus M, poolkõva keedumuna Keetmine keetmine 7
Munad, suurus M, kõva keedumuna Keetmine keetmine 10
Riis, – , keedetud Paisumine - 10 - 30
Kartulid, – , keedetud Keetmine keetmine 15 - 30
Köögiviljad (värsked), – , keedetud Sous-vide 85 30 - 40
Spargel, – , keedetud Sous-vide 85 30 - 40
Hob²Hood

Las Hob²Hood hoolitseb ventilaatori eest automaatselt, et saaksite söögivalmistamisele keskenduda.

Hob²Hood on täiustatud automaatne funktsioon, mis ühendab teie pliidi spetsiaalse puhastiga, kasutades infrapunasignaali kommunikaatoreid. Ventilaatori kiirus kohandatakse automaatselt valitud režiimi ja pliidil oleva kõige kuumema poti temperatuuri alusel.

Enamike õhupuhastite puhul on kaugjuhtimine vaikimisi välja lülitatud. Lülitage see enne funktsiooni kasutamist sisse.

Funktsiooni automaatseks kasutamiseks valige automaatrežiim H1H6. Algselt on pliit seadistatud valikule H5.

Õhupuhasti hakkab tööle alati, kui te pliiti kasutate. Pliit tuvastab kööginõude temperatuuri automaatselt ja kohandab selle järgi ventilaatori kiirust.

Valides valiku H1, saate pliiti seadistada ainult tuld sisse lülitama.

Märkus: Kui muudate puhasti ventilaatori kiirust, lülitatakse vaikeühendus pliidiga välja. Funktsiooni sisselülitamiseks lülitage mõlemad seadmed välja, kasutades nuppu VÄLJAS, ja seejärel uuesti sisse, kasutades nuppu SEES.
Märkus: Üksikasjalikumat teavet puhasti kasutamise kohta leiate puhasti kasutusjuhendist.
Muutke režiime käsitsi Hob²Hood

Ventilaatori kiiruse käsitsi muutmine võib mõjutada ventilaatori tehtavat heli ja ventilaator võib hakata vaiksemalt töötama.

Kui te pole tekitatava heli / ventilaatori kiirusega rahul, võite režiimi käsitsi vahetada.
 1. Puudutage .
 2. Valige Seaded.
 3. Valige loendist Hob²Hood.
 4. Valige sobiv režiim.
  Kui lõpetate söögivalmistamise ja pliidi välja lülitate, võib õhupuhasti veel veidi aega töötada. Pärast seda lülitab süsteem ventilaatori automaatselt välja ja tõkestab teil selle tahtmatu sisselülitamise järgmise 30 sekundi jooksul.
  Õhupuhasti tuli kustub 2 minutit pärast pliidi väljalülitamist.
  Märkus: Kui muudate puhasti ventilaatori kiirust, lülitatakse vaikeühendus pliidiga välja. Funktsiooni sisselülitamiseks lülitage mõlemad seadmed välja ja seejärel uuesti sisse.
Režiimide loend funktsioonile Hob²Hood
Režiim Automaatne tuli Keetmine Praadimine
H0 Väljas Väljas Väljas
H1 Sees Väljas Väljas
H2 Sees Ventilaatori kiirus 1 Ventilaatori kiirus 1
H3 Sees Väljas Ventilaatori kiirus 1
H4 Sees Ventilaatori kiirus 1 Ventilaatori kiirus 1
H5 Sees Ventilaatori kiirus 1 Ventilaatori kiirus 2
H6 Sees Ventilaatori kiirus 2 Ventilaatori kiirus 3

KeeminePliit tuvastab keemise ja lülitab ventilaatori automaatrežiimile vastaval kiirusel sisse.

Pliit tuvastab praadimise ja lülitab ventilaatori automaatrežiimile vastaval kiirusel sisse.

H2-režiim lülitab ventilaatori ja tule sisse ega sõltu temperatuurist.

Märkus: Kui muudate puhasti ventilaatori kiirust, lülitatakse vaikeühendus pliidiga välja. Funktsiooni sisselülitamiseks lülitage mõlemad seadmed välja ja seejärel uuesti sisse.
Märkus: Lisateavet puhasti kasutamise kohta leiate puhasti kasutusjuhendist.
Näpunäited funktsiooni Hob²Hood

Kasutage funktsiooni Hob²Hood parimal võimalikul moel.

Kui kasutate pliiti funktsiooniga Hob²Hood:

 • kaitske õhupuhastipaneeli otsese päikesevalguse eest;
 • ärge suunake õhupuhastipaneelile halogeenvalgust;
 • ärge katke pliidi juhtpaneeli kinni;
 • ärge tõkestage pliidi ja õhupuhasti vahelist signaali (nt oma käe, nõu käepideme või kõrge nõuga).
Märkus: Hoidke funktsiooni Hob²Hood infrapunasignaali kommunikaatori aken puhtana.
Märkus: Muud kaugjuhitavad seadmed võivad signaali blokeerida. Ärge kasutage selliseid seadmeid pliidi läheduses, kui funktsioon Hob²Hood on sees.

Õhupuhastid funktsiooniga Hob²Hood

Kui soovite näha kõiki selle funktsiooniga õhupuhasteid, siis külastage meie toodete veebisaiti. Seda funktsiooni kasutavad Electroluxi õhupuhastid on varustatud sümboliga .

Lisafunktsioonid
Kasulikud funktsioonid, mis aitavad teid köögis.
Seadistage loendur

Las teie pliit loendab minuteid allapoole iga keeduala puhul eraldi.

Kõigepealt valige sobiva keeduala kuumusaste ja seejärel valige funktsioon.
 1. Puudutage keeduala sümbolit.
 2. Puudutage .
  Ekraanile ilmub taimeri menüüaken.
 3. Tähistage , et funktsioon aktiveerida.
  Sümbolid muutuvad .
 4. Libistage oma sõrm vasakule või paremale, et valida soovitud aeg.
  Nt tunnid ja/või minutid.
 5. Valiku kinnitamiseks puudutage nuppu Ok.

  Oma valiku tühistamiseks valige .

  Kui aeg jõuab lõpule, kostab helisignaal ja vilgub. Helisignaali väljalülitamiseks puudutage .

Funktsiooni väljalülitamiseks seadistage kuumusastme väärtuseks 0.

Teise võimalusena puudutage taimeri väärtusest vasakul , puudutage selle kõrval ja kinnitage oma valik, kui ilmub hüpikaken.

Aktiveerige minutikell

Las teie pliit loendab minuteid allapoole pliidi kui terviku puhul.

Tähtis: See funktsioon ei mõjuta keedualade tööd.
 1. Valige mõni keeduala.
  Ekraanil kuvatakse vastav liugriba.
 2. Puudutage .
  Ekraanile ilmub taimeri menüüaken.
 3. Libistage oma sõrm vasakule või paremale, et valida soovitud aeg.
  Nt tunnid ja minutid.
 4. Valiku kinnitamiseks puudutage nuppu Ok.

  Oma valiku tühistamiseks valige .

  Kui määratud aeg jõuab lõpule, kostab helisignaal ja vilgub. Helisignaali väljalülitamiseks puudutage .

 5. Funktsiooni väljalülitamiseks:
  1. puudutage nuppu , mis asub taimeri väärtusest vasakul;
  2. puudutage selle kõrval asuvat nuppu ja kinnitage oma valik, kui ilmub hüpikaken.
Stopper

Olge kursis, kui kaua keeduala töötab.

Funktsioon alustab automaatselt loendust, kui olete keeduala sisse lülitanud.

Funktsioon ei lõpeta töötamist, kui tõstate kööginõu keedualalt.

Stopper

Stopper funktsiooni sisse- või väljalülitamine olenevalt teie eelistustest.

 1. Puudutage nuppu , et siseneda Menüü.
 2. Kerige menüüd, et valida jaotised Seaded > Stopper
 3. Puudutage lülitit, et funktsioon sisse/välja lülitada.
Lähtestage funktsioon Stopper

Lähtestage funktsioon Stopper, et kooskõlastada loendamine söögivalmistamisega.

 1. Puudutage .
 2. Valige hüpikaknast nupp Lähtesta.
Funktsioon alustab loendamist alates 0.
Peatage funktsioon Stopper

Peatage ajutiselt funktsioon Stopper, et kooskõlastada loendamine söögivalmistamisega.

 1. Puudutage .
 2. Valige hüpikaknast nupp Peata.
Valige loendamise jätkamiseks nupp Start.
Lukustage juhtpaneel

Lukustage juhtpaneel, et vältida kuumusastme tahtmatut muutmist.

Valige kõigepealt kuumusaste.
Funktsiooni aktiveerimiseks puudutage nuppu .

Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage 3 sekundit nuppu .

Märkus: Lukustamise funktsioon lülitub ka siis välja, kui te pliidi välja lülitate.
Funktsiooni Lapselukk sisselülitamine

Pliidi tahtmatu kasutamise vältimiseks lülitage sisse funktsioon Lapselukk.

 1. Puudutage ekraanil nuppu , et avada jaotis Menüü.
 2. Valige nimekirjast jaotised Seaded > Lapselukk.
 3. Lülitage lüliti sisse.
 4. Puudutage funktsiooni sisselülitamiseks tähti AOX tähestikulises järjekorras.

Funktsiooni väljalülitamiseks lülitage lüliti välja.

Menüü väljumiseks puudutage nuppu või ekraani parempoolset, hüpikaknast väljapoole jäävat osa.

Peatuge ja jätkake söögivalmistamist

Peatuge ajutiselt ja jätkake söögivalmistamist ilma muudatusteta valitud seadetes.

Tähtis: Teil pole võimalik funktsiooni aktiveerida, kui funktsioonid Juhendatud küpsetamine või Sous-vide töötavad.
Tähtis: See funktsioon peatab funktsiooni PowerBoost.
 1. Funktsiooni aktiveerimiseks puudutage nuppu .
  Lülitub sisse. Kõik töötavad keedualad on seadistatud madalaimale kuumusastmele.
 2. Söögivalmistamise jätkamiseks vajutage uuesti nuppu .
  Söögivalmistamise seaded on uuesti aktiveeritud.
Automaatne väljalülitamine suurendab ohutust

Teatud olukordades lülitab teie pliit end automaatselt ise välja või deaktiveerib keedualad.

Teie pliit lülitab end automaatselt ise välja, kui:

ükski keeduväli pole aktiivne;
Kui ükski keeduala pole aktiivne, lülitub pliit energia säästmiseks välja.
juhtpaneelil on midagi kauem kui 10 sekundit;
Kui te kukutate või panete midagi juhtpaneelile (pann, riie jne), kostub helisignaal ja pliit lülitub välja. Eemaldage objekt või puhastage juhtpaneel.
pliit muutub liiga kuumaks;
Teie pliit lülitub välja, kui see muutub liiga kuumaks, nt siis, kui kastrul keeb tühjaks. Enne kui pliiti uuesti kasutama hakkate, laske keedualal maha jahtuda.
Kui te kasutate valesid kööginõusid või sellel alal hoopiski puudub nõu.
valge keeduala sümbol vilgub ja induktsioonkeeduala lülitub automaatselt välja pärast 1 minuti möödumist;
keeduvälja pole välja lülitatud või kuumusastet muudetud;
Mõne aja möödudes ilmub teade ja pliit lülitub välja. Aeg sõltub kuumusastmest.
Seos kuumusastme ja automaatse väljalülitusaja vahel

Mida soojem on keeduala, seda lühem on automaatne väljalülitusaeg.

Kuumusaste Puhasti lülitub välja pärast
1–2 6 tundi
3–5 5 tundi
6 4 tundi
7–9 1,5 tundi
Jääkkuumuse indikaator

Indikaator aitab vältida kuumade pindade puudutamist.

Hoiatus: Jääkkuumusega kaasneb põletusoht.

Induktsioonpliidiplaat toodab toiduvalmistamiseks vajalikku kuumust otse keedunõude põhjas. Keedunõud omakorda kuumutavad pliidiplaadi klaaskeraamilist pinda.

OptiHeat ControlJääkkuumuse indikaator näitab jääkkuumuse taset näitudega III, II või I, millede seast näit III on kõrgeim tase.

Öko Timer (Ökotaimer)

Keeduala lülitub energia säästmiseks välja enne pöördloenduse lõppu.

Tööaja ja pöördloenduse aja pikkus sõltub valitud kuumusastmest ja küpsetusaja kestvusest.

Seaded

Seadistage oma SensePro® pliit endale sobivaks.

Teil on võimalik muuta kasulike funktsioonide seadeid, nagu teie pliidi Keel, Displei heledus ja Nuputoonid .

Keel

Kas soovite pärast esmast seadistamist Keel muuta? Määrake eelistatud keel mõne lihtsa nupuvajutusega.

 1. Puudutage ekraanil nuppu , et avada jaotis Menüü.
 2. Valige jaotised Seaded > Keel.
 3. Valige eelistatud keel.
 4. Valiku kinnitamiseks puudutage nuppu Jah.
 5. Puudutage nuppu , et sulgeda Menüü.
Nuputoonid

Valige, kuidas peaks pliit märku andma sellest, kui te puudutate juhtpaneeli nuppe.

 1. Puudutage ekraanil nuppu .
 2. Valige jaotised Seaded > Seadistamine > Nuputoonid.
 3. Valige eelistatud valik:
  • helitu
  • klõps (vaikimisi)
  • piiks.
 4. Puudutage nuppu Ok.
 5. Puudutage nuppu , et sulgeda Menüü.
Helitugevus

Valige, kui valjult peaks helisignaal kõlama või märku andma sellest, kui puudutate juhtpaneeli.

 1. Puudutage ekraanil nuppu .
 2. Valige jaotised Seaded > Seadistamine > Helitugevus.
 3. Valige eelistatud valik.
 4. Puudutage nuppu Ok.
 5. Puudutage nuppu , et sulgeda Menüü.
Displei heledus

Muudatused ekraani Displei heledus võivad tõsta visuaalset kättesaadavust.

Teil on võimalik valida nelja erineva heledusastme vahel, millest neljas on kõige heledam.
 1. Puudutage nuppu , et avada jaotis Menüü.
 2. Valige jaotised Seaded > Seadistamine > Displei heledus.
 3. Valige eelistatud tase.
 4. Puudutage nuppu Ok.
 5. Puudutage nuppu , et sulgeda Menüü.

Puhastus ja hooldus

Leidke teave, millal ja kuidas oma seadet puhastada. Puhas ja hooldatud seade suurendab ohutust ja parandab toiduvalmistamisega kaasnevaid tulemusi.
Puhastage oma pliiti ja hoolitsege selle eest.

Õppige oma pliiti puhastama.

Hoolitsege oma pliidi eest hästi, kasutage alati puhta ja kahjustamata põhjaga kööginõusid.

Millal tuleks pliiti puhastada

Puhastage pliit pärast igakordset kasutamist.

Märkus: Kriimustused või tumedad plekid pinnal ei mõjuta kuidagi pliidi tööd.

Eemaldage koheselt

 • sulanud plastik,
 • plastkile,
 • suhkur,
 • suhkruga toidud.

See võib pliiti kahjustada, kui neid koheselt ei eemaldata.

Kasutage klaaspinna puhastamiseks spetsiaalset kaabitsat. Hoidke kaabitsat teravnurga all ja liigutage seda üle pinna.

Eemaldage, kui pliit on piisavalt jahtunud:

 • katlakivi ringid;
 • veeringid;
 • rasvaplekid;
 • läikiv metalliline värvimuutus.

Puhastage pliiti niiske lapi ja mitteabrassiivse puhastusvahendiga, mis on sobilik pliidi klaaspinnale. Liigutage riiet sujuvalt vasakult paremale, et puhastada pinna horisontaalseid vagusid.

Läikiva metallilise värvimuutuse eemaldamiseks kasutage vee ja äädika segu ning puhastage pliidi pind.

Pärast puhastamist kuivatage pliiti pehme lapiga.

Säästke energiat

Hõlbus energia säästmine igapäevases söögivalmistamises.

Nipid hõlpsaks energia säästmiseks söögivalmistamisel.

 • Vett kuumutades piirduge vajaliku kogusega.
 • Võimalusel pange nõule alati kaas peale.
 • Enne keeduala sisselülitamist asetage kööginõu keedualale.
 • Pange nõu keeduala keskele.
 • Kasutage väiksemal keedualal väiksemat kööginõud.
 • Toidu soojashoidmiseks või toidu sulatamiseks kasutage jääkkuumust.

Alustamisvideod

Vaadake meie õpetlikest videotest, kuidas oma seadet parimal moel kasutada.

 • How to use the food sensor

  How to use the food sensor

  Detailed instructions on how to use SensePro Hob's food sensor.

  Järgmisena

 • How to use Assisted Cooking function

  How to use Assisted Cooking function

  Step by step animation showing how to use the Assisted Cooking function on your SensePro hob. Take a look, and try it home.

  Järgmisena

 • How to use the sous-vide function

  How to use the sous-vide function

  Step by step animation showing how to use the sous-vide function on your SensePro hob. Take a look, and try it home.

  Järgmisena

 • How to use the UI of your SensePro

  How to use the UI of your SensePro

  How to maximize the use of your new SensePro. The animation gives you tips on how to use your new SensePro. Less routine steps, set timer for each zone, power boost, use assisted cooking.

  Järgmisena

 • How to use sous-vide for restaurant style results at home

  How to use sous-vide for restaurant style results at home

  The benefits of sous-vide cooking, the possibility of cooking restaurant style dishes using SensePro hob.

  Järgmisena

Funktsioonid

Nautige toidutermomeetriga täpseid tulemusi

Meie juhtmeta toidutermomeeter võimaldab teil koduses köögis luua professionaalseid tulemusi. Toidutermomeeter mõõdab temperatuuri kraadi täpsusega ja suhtleb pliidiga täpsete tulemuste saavutamiseks. Kindlate temperatuuride säilitamine võimaldab pliidil toitu valmistada sous-vide meetodil.

Juhtige oma pliiti lihtsa puuteekraani kaudu

Hõlpsasti kasutatav puuteekraan sisendab pliidi kasutamiseks kindlustunnet
Nautige lihtsat kogemust meie täisvärvides puuteekraaniga. Valige soovitud toit ja pliit näitab reaalajas tagasisidet iga ala kohta, et saaksite pingevabalt söögi valmimist jälgida. Pliit annab teile iga kord üksikasjalikke juhendeid suurepäraste tulemuste saavutamiseks.

Iga ala jälgitakse individuaalselt

Mitmete roogade valmistamine samal ajal võib olla keeruline, kuid taimeri seadmine nendele ei tohiks olla keeruline. Teie pliit muudab selle lihtsaks: seadke iga keeduala jaoks individuaalne taimer ja ala lülitub automaatselt välja siis, kui taimer lõpetab. Tark abiline siis, kui seda vajate.

Sildühendus ühendab alad, et tekitada toiduvalmistamiseks rohkem ruumi

Rohkem ruumi toidu valmistamiseks
Sildühenduse funktsiooniga saate kaks eraldi keeduala üheks suureks küpsetuspinnaks ühendada. Tänu temperatuuri- ja ajaseadete automaatsele kohandamisele sobib see variant ideaalselt väligrillidele või suurtele küpsetusnõudele.

Hob2Hood

Laske pliidil õhupuhasti tööd juhtida
Hob2Hood® tehnoloogia tähendab, et pliit reguleerib õhupuhasti seadeid automaatselt. Söögivalmistamise ajal kohandab ventilaator end ise teie teostatud temperatuurimuutuste järgi. Selle tulemusel saate pöörata suuremat tähelepanu maitsvate roogade valmistamisele.

Kirjutage arvustus

Teie kodumasin

Seda toodet on erinevaid mudeleid. Selleks, et teie arvamus oleks asjakohane, peame teadma, milline neist on teie oma. Mudeli kood ja tootekood (PNC) on tooteetiketil.

Kust leian tootekleebise?

Täname teid arvustuse eest!

Kinnitusmeili leiate oma postkastist.

{{ props.errorNickname }}

Näitame seda koos tagasisidega. Palun ärge kasutage enda täisnime, vastasel juhul ei saa me seda avaldada

Vajame teie e-posti aadressi arvustuse valideerimiseks

{{ props.errorEmoji }}

Kõige kasulikum kommentaar või tagasiside keskendub kvaliteedile, disainile ja seadme väärtusele. Kui teil on tagasisidet teeninduse, transpordi või paigalduse kohta, võtke lahkesti ühendust seda korraldanud teeninduskeskusega. Kommentaare modereeritakse enne avaldamist. Rohkem informatsiooni: Kommenteerimise juhendid ja reeglid.

Peate nõustuma tingimustega

Liituge MyElectroluxiga ja saage vastutasuks meie parimaid pakkumisi