Tutvustame uusi energiamärgiseid

EL-i Komisjon kehtestab regulatsiooni tõhusamate ja säästvamate seadmete turule toomiseks. Electrolux võtab kasutusele ELi uued eeskirjad ja energiamärgiste visuaalse identiteedi. Uuendus puudutab järgmisi tootekategooriaid: pesumasinad, pesumasin-kuivatid, nõudepesumasinad ja külmikud, sealhulgas veinikülmikud.

Uued energiamärgised on Euroopa Liidu tarbijatele nähtaval veebi- ja tavakauplustes alates 1. märtsist 2021. aastal.

Miks muudetakse energiamärgiseid

1995. aastast alates on energiamärgiseid saatnud suur edu: 85% Euroopa tarbijatest tunnevad neid ning kasutavad ostuotsuste tegemisel. Kuigi enamik mudeleid olid algselt madalaimate klassifikatsioonidega, (nt E, F, G), väärisid uued mudelid juba kõrgemaid klassifikatsioone. Nüüdseks on enamik tooteid kõrgema energiamärgisega (A+++, A++, A+). Selle positiivse muutusega seoses on tarbijatel aga keeruline eristada parimaid tooteid teistest.

Uus skaala aitab paremini aru saada toodete energiatõhususest, neid omavahel võrrelda ning säästlikeimad välja valida.

Uued ja vanad energiamärgised

Uus märgistus on keerukam, sisaldades uusi jõudlusnäitajaid, rangemaid ökodisaini nõudeid ja uut testimismeetodit.

 • Praegune märgiseskaala
  1
  Praegune märgiseskaala

  Praegusel energiamärgisel on 4 A taset,  A kuni  A+++, mis on segadusttekitav, kuna ei anna skaalat kõrge, keskmise ja madala energiaklassiga.

 • Uus märgiseskaala
  2
  Uus märgiseskaala, A-G

  Alandades vana A energiaklassi F-le, tähendab see, et uued madalamad klassid on hiljutiste standardite järgi endiselt tõhusad. Küll aga jätab see ruumi skaala tippu, turule ilmuva veelgi tõhusama tehnoloogia jaoks.

Üleminek vanadelt energiamärgistelt uutele

Alates märtsist 2020 on kõigil uutel Electroluxi toodetel kaks energiamärgist. Üks neist näitab praegust klassifikatsiooni ning teine energiatõhusust A-st G-ni, mis jõustub aastal 2021. Seetõttu võite omandada toote, millel on korraga kaks energiamärgist. Uus, QR-koodiga energiamärgis on kohaldatav alates 1. märtsist 2021. aastal ning selle hetkeni võib seda eirata.

Teie ostetud toote energiatõhusus jääb samaks, muutub ainult täht energiamärgisel ehk toote klassifikatsioon skaalal.

Jätkusuutlikkus

Meie panus jätkusuutlikusse pesu pesemisel

Kahtlemata on meie püüd vähendada seadmete energiatarbimist ning teha need energiatõhusamateks üks viis, kuidas vähendada keskkonnamõju. Kuid meie toodete puhul on lisaks energiatarbivusele oluline ka muu. Me kujundame elu paremaks, püüdes aastaks 2030 süsinikuneutraalsust saavutada.  Meie eesmärk on muuta teie riided kaks korda kauem vastupidavaks, parandades meie tehnoloogiaid, vähendada veekasutust ning poole võrra meie seadmete keskkonnamõju.

Tutvuge meie jätkusuutlikkust tagavate pesuseadmetega

Samuti töötame selle nimel, et säästlik toitumine oleks kõigi esimene valik. Toidukvaliteedi kaitsmiseks mõeldud lahenduste väljatöötamise eesmärk on võimaldada kõigil nautida tervislikku toitumist ja jätkusuutlikku elu.

Tutvuge meie jätkusuutlikke köögiseadmeid, mis pakuvad lisaks energiatõhususele ka palju muud

Uutele nõudmistele vastavate jõudlusikoonidega energiamärgised

Jahutus ja külmutus

A. Uus QR-kood.Lisateabe saamiseks saab skannida nutitelefoniga. 
B. Energiatõhususe klass.
C. Aastane energiatarbimine, kilowatttundi /aastas 
D.Külmutuskambri(te) kogumaht.
E. Jahe- ja mittekülmutuskambri(te) kogumaht .
F. Õhus leviva müra tase.

Nõudepesumasinad

A. Uus QR-kood. Skannitav lisateabe saamiseks.
B. Energiatõhususe klass.
C. Energiatarbimine 100 Eco-tsükli kohta.
D. Nimimahutavus, nõudekomplektide arv eco-programmiga.
E. Eco-programmi kestus.
F. Veetarbimine tsükli kohta.
G. Müratase.

Pesumasinad

A. Uus QR-kood. Seda skannides on võimalik saada lidateavet.
B. Energiatõhususe klass.
C. Kaalutud energiatarbimine 100 tsükli kohta.
D. Nimitäitekogus eco-programmiga.
E. Tsentrifuugimistõhususe klass.
F. Eco-programmi kestus.
G. Kaalutud veetarbimine tsükli kohta.
H. Müratase tsentrifuugimisel.

Pesumasin-kuivatid

A. Uus QR-kood. Skannitav nutitelefoniga lisateabe saamiseks. 
B. Energiatõhususe klass.
C. Kaalutud energiatarbimine 100 tsükli kohta.
D. Kaalutud veetarbimine tsükli kohta.
E. Tsentrifuugimistõhususe klass.
F. Nimitäitekogus eco-programmiga.
G. Eco-programmi kestus.
H. Müratase tsentrifuugimisel.