Kampaaniatingimused

Kampaanias osaledes nõustub Osaleja (edaspidi Osaleja) Kampaania tingimustega (edaspidi Kampaaniatingimused). Kampaania korraldaja Electrolux veebisaidil https://www.electrolux.ee/ avaldatud mis tahes muu teave või ettekirjutused on osa nendest Kampaaniatingimustest.

Kampaania "Jäta toote arvustus" (edaspidi Kampaania) korraldab Electrolux Eesti AS (edaspidi Korraldaja), aadress Pärnu maantee 153, 11624, Tallinn, Eesti.

Kampaanias Osalejad nõustuvad nende Kampaaniatingimustega (edaspidi Tingimused).

KAMPAANIA TINGIMUSED

Osalejad

 1. Kampaaniast saavad osa võtta Eesti elanikud, kes on täisealised (18-aastased ja vanemad).
 2. Kampaanias ei saa osaleda Kampaaniat korraldava ettevõtte või sama grupi ettevõtete töötajad, nende pereliikmed ja kõik, kes on selle võistlusega ärialaselt seotud.
 3. Kampaanias osalemiseks peab Osaleja esitama toote numbri või seadme mudeli numbri.

Kampaania periood

 1. Kampaania algab 1. aprillil 2023 ja lõpeb 31. detsembril 2023 (edaspidi Kampaania periood).

Korraldus ja etapid

 1. Osaleja registreerib ostetud Electroluxi seadme (edaspidi Seade) aadressil https://www.electrolux.ee/.
 2. Osaleja jätab oma registreeritud toote kohta arvustuse.
 3. Komisjon valib arvustused välja ja võtab võitjatega e-kirja teel ühendust.

Kampaania

 1. Kampaanias Osaleja saab võita Korraldaja poolt välja pandud auhindu (edaspidi Auhind). Erinevate toodete arvustamisega on võimalik võita rohkem kui üks auhind.
 2. Auhinna väärtust ei maksta osaliselt ega täielikult välja rahas ega vahetata muu teenuse või toote vastu.
 3. Võistluses osalemiseks peavad Osalejad täitma registreerimisvormi aadressil https://www.electrolux.ee/ ja jagama arvustust oma Electroluxi seadmest.
 4. Kampaania võitjad valitakse välja juhuslikkuse alusel.
 5. Auhinda saavad taotleda ainult need Osalejad, kes vastavad Korraldaja kehtestatud tingimustele.
 6. Võitja valik on lõplik. Konkursi Korraldaja ei aruta võitja valikut ega tulemust.
 7. Võitjat teavitatakse e-kirja teel, mille ta registreerimisvormil esitas. Võitjal on seitse (7) päeva aega vastata e-kirjale ja Auhind lunastada.
 8. Kui Võitjaga ei ole võimalik ühendust saada või kui ta ei vasta määratud aja jooksul saadetud e-kirjale, kaotab Võitja Auhinna saamise õiguse. Sellisel juhul valitakse vastavalt Kampaaniatingimustele uus Võitja.
 9. Osaleja poolt Kampaania registreerimisvormis jagatud tekstid, videod, fotod või muu Sisu (edaspidi Sisu) peab järgima järgmisi nõudeid:
 1. Sisu ei tohi rikkuda kellegi õigusi ega olla laimav.
 2. Sisu peab sobima kõigile vanusegruppidele ja vastama täielikult seadustele ja määrustele.
 3. Sisu ei tohi sisaldada ühtegi sõna ega pilti, mis kampaania Korraldaja ainuotsustusel on solvavad, seksuaalsed, vulgaarsed, halvustavad või muul moel sobimatud.
 4. Kui Sisu ei vasta nõuetele, ei saa see konkursil osaleda ja loetakse seega kehtetuks.
 5. Korraldajal on õigus eemaldada hoiatuseta arvustusi, mis ei vasta nendele Kampaaniatingimustele, või neid Osalejaid, kes takistavad konkursi õiglast läbiviimist.
 6. Kampaania Korraldajal on õigus vajadusel võtta kasutusele mõistlikke meetmeid enda kaitsmiseks petturluse või ebaõiglaste tegevuste vastu, sealhulgas, kuid mitte ainult, paluda Osalejal kinnitada oma identiteeti, vanust ja muid olulisi üksikasju.

Kampaania Sisu kasutamine

 1. Korraldaja võib avaldada võitjate loodud Sisu ja Kampaaniaga seotud Sisu oma veebisaitidel või sotsiaalmeedias igal ajal ja igal põhjusel.
 2. Kõik Osalejad annavad Korraldajale mitteeksklusiivse, tasuta, tagasivõtmatu, püsiva ja ülekantava õiguse Sisu kasutamiseks igal eesmärgil, sealhulgas Korraldaja toodete piiramatu reklaamimise jaoks. Osaleja loobub kõigist õigustest Sisu suhtes seaduses kehtestatud ulatuses.
 3. Iga Osaleja tagab, et ta on esitatud Kampaania Sisu autor ja et esitatud Sisu vastab Kampaaniatingimustes välja toodud Sisu reeglitele. Osaleja hüvitab ise ja vabastab konkursi Korraldaja igasuguse kaotuse, kahju, vastutuse, nõude, hagi, sealhulgas õigusabi kulude eest, mis tulenevad selle sätte rikkumisest.

Isikuandmete töötlemine

 1. Kampaania Korraldaja kasutab Osalejate isikuandmeid Kampaania läbiviimiseks.
 2. Osaleja otsus esitada isikuandmeid Korraldajale on vabatahtlik. Kui Osaleja ei esita vajalikku teavet Kampaanias osalemiseks, ei saa ta Kampaanias osaleda.
 3. Osalejate isikuandmeid töödeldakse järgmistel õiguslikel alustel: Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse (edaspidi GDPR) artikli 6 lõige 1 punkt a (nõusolek); GDPR artikli 6 lõige 1 punkt c (juriidiline kohustus).
 4. Osalejal on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta.
 5. Isikuandmeid kasutatakse ainult Kampaania Korraldaja ja Korraldaja poolt valitud partnerite poolt Kampaania läbiviimiseks.
 6. Osalejate isikuandmeid säilitatakse ainult nii kaua, kui see on vajalik Kampaania läbiviimiseks. Kui algatatakse õiguslik menetlus, võidakse isikuandmeid säilitada kuni sellise menetluse lõpuni. Kui õigusaktid nõuavad isikuandmete kohustuslikku säilitamist, järgib Korraldaja vastavaid reegleid.

Üldised tingimused

 1. Korraldaja jätab endale õiguse vajadusel ja kehtivate õiguslike nõuete kohaselt Kampaania tingimusi muuta.
 2. Korraldaja ei vastuta Kampaania peatamise eest vääramatu jõu või muude Korraldaja kontrolli alt väljaspool olevate asjaolude tõttu.
 3. Korraldaja ei vastuta: (a) arvustuste eest, mis ei jõua kohale süsteemi vigade ja muude Korraldaja kontrolli alt väljaspool olevate põhjuste tõttu; (b) arvuti võrguvea või rikke eest; (c) takistuste ja kaotuste eest, mis tulenevad Korraldaja kontrollist väljaspool olevatest asjaoludest; või (d) Osaleja poolt tehtud vigade eest.
 4. Osalejad nõustuvad, et Korraldaja ei vastuta Kampaanias osalemise ajal tekkinud kahjude või kaotuste eest, ulatuses, mis on lubatud kehtivate õigusaktidega.
 5. Kampaania korraldamisel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.