Pliit kuvab teate "—“

Viimati värskendatud 09.01.2020 6:25

Probleem:

 • Pliit kuvab veakoodi ""—"" 
 • Pliit kuvab joone 
 • Kõlab helisignaal ja pliit lülitub välja  

Hõlmab järgmisi üksusi:

 • integreeritud elektriline pliidiplaat 
 • eraldiseisev pliit elektrilise pliidiplaadiga 
 • integreeritud induktsioonpliit 
 • eraldiseisev pliit induktsioonpliidiplaadiga  

Lahendus:

1. Teade ""—"" tähendab, et funktsioon automaatne väljalülitus toimib  

Funktsioon Automaatne väljalülitus deaktiveerib automaatselt pliidi, kui:  

 • kõik keeduväljad on deaktiveeritud, 
 • pärast pliidi käivitamist ei määrata kuumusastet, 
 • kui juhtpaneelile on midagi asetatud (nõu, lapp vms) või maha loksunud ja seda pole sealt 10 sekundi jooksul eemaldatud. Kõlab helisignaal ja pliit lülitub välja. Eemaldage ese või puhastage juhtpaneel. 
 • pliidiplaat läheb liiga kuumaks (nt pann on kuivalt plaadil). Enne kui pliiti uuesti kasutama hakkate, laske keedualal maha jahtuda. 
 • keeduvälja pole välja lülitatud või soojusastet muudetud. Mõne aja möödudes süttib ""—"" ja pliit lülitub välja. 


2. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse 

Kui eeltoodud nõuannetest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.   

Märkige tekkinud veakood üles ja viidake sellele, kui hooldustehnikult abi küsite. See ei lahenda teie probleemi, kuid aitab meie tehnikul probleemi põhjust kindlaks teha.  

Esitatud veakood: HC  

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.

Leidke lähim hooldus
Leidke lähim hooldus

Teie kodumasinal esineb tõrkeid? Pole probleemi. Võtke ühendust ja leiame teile lähedaimal asuva volitatud hooldusfirma kontaktandmed, et saaksite kokku leppida remondi asjus.