Elektrilise pliidiplaadi paigaldusvead

Viimati värskendatud 08.01.2020 14:17

Probleem:

  • Seadet ei ole võimalik sisse lülitada / seade ei tööta.
  • Süttivad ainult kaks keeduvälja.
  • Toitesätete ekraanil kuvatakse veakood E6 või E641. 
  • Vasakul asuvad keeduväljad süttivad paremal asuvatest kiiremini ja eredamalt.
  • Pliidiplaat põletab kaitsmed läbi / lööb kaitsmed välja

Kasutuskoht:

  • integreeritav elektriline pliidiplaat 
  • eraldiseisev pliit elektrilise pliidiplaadiga

Resolutsioon:

Uue paigaldise korral viitavad eelnimetatud probleemid tavaliselt sellele, et seade on valesti paigaldatud.

Märkus: Uus paigaldis tähendab ühte järgmistest:

  • Täiesti uus seade on esimest korda vooluvõrku ühendatud.
  • Seade ühendatakse erinevasse toitepistikupessa.


1. Kontrollige, kas pistikupesa annab voolu. 

Kontrollige, kas pistikupesa annab voolu, ühendades sellega teise seadme, et teha kindlaks, kas see töötab nõuetekohaselt.

Kui pistikupesa ei toimi, pöörduge probleemi lahendamiseks kvalifitseeritud elektriku poole  

2. Võimalike rikete korral kontrollige kaitsmeid. 

Tehke kindlaks, kas tõrke põhjustas kaitse. 

Kui kaitse korduvalt uuesti vallandub, võtke ühendust elektrikuga. 

3. Pöörduge seadme paigaldanud kvalifitseeritud elektriku poole. 

4. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse. 

Kui eeltoodud nõuannetest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.

Märkus: Sõltuvalt probleemist on võimalik, et te peate hooldusväljakutse eest tasuma ja seda isegi garantiiperioodil. 

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.


Leidke lähim hooldus
Leidke lähim hooldus

Teie kodumasinal esineb tõrkeid? Pole probleemi. Võtke ühendust ja leiame teile lähedaimal asuva volitatud hooldusfirma kontaktandmed, et saaksite kokku leppida remondi asjus.