Pesumasina ekraanil kuvatakse veakood EF0, EFo, EF3 või seade teeb 15 piiksu / 15 vilkumist

Viimati värskendatud 13.11.2019 14:15

Probleem:

 • Pesumasina ekraanil kuvatakse veakood EF0, EFo, EF3 või seade teeb 15 piiksu / 15 vilkumist 

Kasutuskoht: 

 • Eestlaetav pesumasin (integreeritud ja eraldiseisev)

Resolutsioon:

1. Kasutage vähem pesuainet

Ülemäärane pesuaine kasutamine võib põhjustada liigset vahutamist.

Lülitage seade välja ja laske sel paar tundi seista, kuni vaht kaob ja seejärel taaskäivitage seade. 

2. Puhastage pesuainesahtel

 • Kui pesuainesahtel või sahtli kohal olev pihustusplaat on väga määrdunud või katlakiviga kaetud, võib vesi välja voolata ja põhjustada probleemi.
 • Puhastage pesuainesahtel vastavalt kasutusjuhendis toodud soovitustele ja taaskäivitage seade.


3. Kontrollige, kas masinasse on pesu kinni jäänud 

Uksetihendi ja klaasi vahele kinni jäänud pesu võib põhjustada ukse lekkimist, mis toob kaasa vee valgumise taga- ja esiküljelt alusplaadile.

 • Lahutage seade vee- ja vooluvõrgust, seejärel pange pesumasina taha põrandale rätik.
 • Kallutage seadet veidi tahapoole, nii et põranda ja esiosas oleva aluspaneeli vahele jääb ligikaudu 10–15 cm vaba ruumi.
 • Hoidke seadet selles asendis ligikaudu 30–40 sekundit, et vesi saaks alusplaadilt rätikule välja voolata.
 • Langetage seade põrandale ja ühendage see uuesti vee- ja vooluvõrku. 
 • Kontrollige veevarustust ja äravoolu. 
 • Kontrollige, kas sissevõtuvoolikus olevad filtrid ja veevarustusventiil on puhtad (kui sissevõtuvoolik on keeratud seadmele ja veekraanile). 
 • Käivitage pesutsükkel ja vaadake, kas probleem on lahenenud  


4. Kontrollige leket allosas – ebemefilter

 • Eemaldage filter ja puhastage see vastavalt kasutusjuhendis toodud soovitustele.
 • Kontrollige, kas filter on kahjustatud.
 • Kui filter on terve, paigaldage see oma kohale ja keerake käega kinni. 


5. Kontrollige veevõtuvoolikut. 

Mis tahes leke voolikus võib põhjustada vee väljavoolu masinast tagapaneeli kõrval, seepärast kontrollige veevõtuvooliku ühendust kraani ja masinaga.

Kui see ongi põhjuseks, tuleb masinat kallutada joonisel “Kontrollige, kas masinasse on pesu kinni jäänud” näidatud viisil, et selle saaks uuesti käivitada. 

6. Kontrollige uksetihendit

Vea põhjuseks võib olla pesumasina lekkiv uksetihend. Kontrollige seda, avades ukse ja uurides uksetihendit. 

Tihend ei tohi olla kahjustatud, pragunenud ega auklik.

Kui uksetihend on defektne, pöörduge selle asendamiseks hooldustehniku poole.

Ärge kasutage seadet enne, kui see on remonditud. Keerake masina veeühendus kinni.  

7. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse

Kui eeltoodud nõuannetest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole. 

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.

Leidke lähim hooldus
Leidke lähim hooldus

Teie kodumasinal esineb tõrkeid? Pole probleemi. Võtke ühendust ja leiame teile lähedaimal asuva volitatud hooldusfirma kontaktandmed, et saaksite kokku leppida remondi asjus.