Pesumasina ekraanil kuvatakse veakood E30, C3 või seade teeb 3 piiksu

Viimati värskendatud 29.11.2022 13:46

Probleem:

  • Pesumasina ekraanil kuvatakse veakood E30, C3 või seade teeb 3 piiksu. Vea põhjustab vesi masina põhjal või selle sees. 

Kasutuskoht:

  • Eestlaetav pesumasin (integreeritud ja eraldiseisev) 

Resolutsioon:

1. Kontrollige veevõtuvoolikut.

Mis tahes leke voolikus võib põhjustada vee väljavoolu masinast tagapaneeli kõrval, seepärast kontrollige veevõtuvooliku ühendust kraani ja masinaga.

Kui see ongi põhjuseks, tuleb masinat kallutada joonisel “Kontrollige, kas masinasse on pesu kinni jäänud” näidatud viisil, et selle saaks uuesti käivitada.

2. Kontrollige, kas masinasse on pesu kinni jäänud

Uksetihendi ja klaasi vahele kinni jäänud pesu võib põhjustada ukse lekkimist, mis toob kaasa vee valgumise taga- ja esiküljelt alusplaadile.

  • Lahutage seade vee- ja vooluvõrgust, seejärel pange pesumasina taha põrandale rätik. Kallutage seadet veidi tahapoole, nii et põranda ja esiosas oleva aluspaneeli vahele jääb ligikaudu 10–15 cm vaba ruumi. 
  • Hoidke seadet selles asendis ligikaudu 30–40 sekundit, et vesi saaks alusplaadilt rätikule välja voolata. 
  • Langetage seade põrandale ja ühendage see uuesti vee- ja vooluvõrku. 
  • Kontrollige veevarustust ja äravoolu. Kontrollige, kas sissevõtuvoolikus olevad filtrid ja veevarustusventiil on puhtad (kui sissevõtuvoolik on keeratud seadmele ja veekraanile). 
  • Käivitage pesutsükkel ja vaadake, kas probleem on lahenenud


3. Kontrollige uksetihendit 

Vea põhjuseks võib olla pesumasina lekkiv uksetihend. Kontrollige seda, avades ukse ja uurides uksetihendit.

Tihend ei tohi olla kahjustatud, pragunenud ega auklik. Kui uksetihend on defektne, pöörduge selle asendamiseks hooldustehniku poole. Ärge kasutage seadet enne, kui see on remonditud. Keerake masina veeühendus kinni. 

4. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse  

Kui eeltoodud nõuannetest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole. 

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.

Leidke lähim hooldus
Leidke lähim hooldus

Teie kodumasinal esineb tõrkeid? Pole probleemi. Võtke ühendust ja leiame teile lähedaimal asuva volitatud hooldusfirma kontaktandmed, et saaksite kokku leppida remondi asjus.