Pesumasin ei tööta / ei reageeri

Viimati värskendatud 25.03.2024 9:00

Teema

  • Pesumasin ei tööta / puudub vool
  • Seadme sisselülitamisel ei reageerita
  • Ei reageeri ON/OFF nupule
  • Pesuprogramm ei käivitu

Kehtib

  • Pesumasinad
  • Pesumasin kuivatid

Otsus

Kui pesumasin ei reageeri ON/OFF nupule ja seadme ekraan jääb tühjaks, kontrollige esmalt elektriühendust:

1. Eemaldage pistik pistikupesast.

2. Ühendage teine seade (nt föön) vooluvõrku ja lülitage see sisse (selle testiga kontrollitakse, kas toiteallikas on probleem).

3. Kui pistikupesaga probleeme pole, jätke probleemne seade 15 minutiks vooluvõrgust välja ja ühendage seejärel uuesti, kui see ikka ei tööta, võtke ühendust meie klienditeenindusega.

4. Vigase pistikupesa/toiteallika probleemi korral võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga.


Kui seadet saab sisse lülitada, kuid pesuprogramm ei käivitu, kontrollige:

1. Kas pesumasin on ülekoormatud / liigne pesu blokeerib ukse?

Programm ei käivitu, kui uks pole täielikult suletud. Eemaldage osa pesust ja proovige programmi uuesti käivitada.

2. Kas seadmel on tabaluku sümbol?

See tähendab, et lapselukk on aktiivne. Lülitage lukk välja ja taaskäivitage programm.

Tavaliselt tõstetakse lapseluku nupp(id) juhtpaneelil esile (vt allolevat näidet). Kui neid pole, lugege palun oma kasutusjuhendit .

3. Kas seade kuvab veakoodi?

Veakood (algab E-st, nt E10, E20) viitab võimalikule probleemile seadmes (nt puudub veevarustus). Kasutage meie veaotsingu juhendit , et kõrvaldada tõrke põhjus.

Leidke lähim hooldus
Leidke lähim hooldus

Teie kodumasinal esineb tõrkeid? Pole probleemi. Võtke ühendust ja leiame teile lähedaimal asuva volitatud hooldusfirma kontaktandmed, et saaksite kokku leppida remondi asjus.