Ei saa avada pesumasina ust

Viimati värskendatud 29.03.2023 10:17

Probleem:

 • Ei saa avada pesumasina ust

Kasutuskoht:

 • Eestlaetav pesumasin (integreeritud ja eraldiseisev)

Resolutsioon:

1. Programmi lõppemisest on möödunud liiga vähe aega   

 • Ukse saab avada ligikaudu 5 minutit pärast pesutsükli lõppemist (kui ukselukus olev bimetall on jahtunud).
 • Tegu pole veaga.  


2. Kontrollige, kas masinas on vett 

 • Kui masinas on vett, siis ei saa ust avada.
 • Kui te soovite ust avada, saate seda teha siis, kui vesi on välja pumbatud või, vajaduse korral, viies läbi masina erakorralise tühjendustoimingu.
 • Järgige alltoodud juhiseid.
 • Avage ebemefilter ja laske veel masina esiosa kaudu alusplaadile või põrandarestile välja voolata (mõnedel masinatel tuleb selleks avada väljalaskeava ebemefiltril ja filter ettevaatlikult lahti keerata; ilma ebemefiltrita masinatel tuleb vabastada äravooluvoolik masina tagaküljelt ja panna see põrandale, et vee saaks äravooluvooliku kaudu minema juhtida) 
 • Kontrollige, kas äravooluvoolikud on korras
 • Puhastage ebemefilter
 • Käivitage uuesti pesutsükkel, et näha, kas need toimingud aitasid probleemi lahendada.
 • Lisateavet leiate seadmega kaasnenud kasutusjuhendist.
 • Saate kasutusjuhendi alla laadida siit.


3. Ukse avamine avariiolukorras

 • Mõnedel masinatel  saab avariiolukorras ukse avada varda allavajutamisega, kasutades näiteks kruvikeerajat või sarnast eset.
 • Kui masinal on avariiväljalask, asub see ebemefiltri kõrval.
 • Täieliku kirjelduse leiate kasutusjuhendist.
 • Saate kasutusjuhendi alla laadida siit.


Märkus: Veenduge, et trumlis oleva vee tase ei ole liiga kõrge. Vajaduse korral viige läbi erakorraline tühjendamine. 

Hoiatus: Põletusoht! Veenduge, et vesi ja pesu ei oleks liiga kuumad. Vajadusel laske veel veidi jahtuda.  

Hoiatus: Vigastusoht! Veenduge, et trummel ei pöörleks. Vajadusel oodake, kuni trummel lõpetab pöörlemise.  

4. Lähtestage masin  

Lülitage masina toide välja ja seejärel lülitage see ligikaudu 20–30 sekundi pärast uuesti sisse. Seejärel testige, kas masin töötab normaalselt.    

5. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse  

Kui ust ei saa avada ka siis, kui masinas pole vett ja eeltoodud nõuannetest ei olnud probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.   

Hoiatus: Soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.

Leidke lähim hooldus
Leidke lähim hooldus

Teie kodumasinal esineb tõrkeid? Pole probleemi. Võtke ühendust ja leiame teile lähedaimal asuva volitatud hooldusfirma kontaktandmed, et saaksite kokku leppida remondi asjus.