Nõudepesumasin kuvab veakoodid iF0, iFo või iF1

Viimati värskendatud 15.03.2023 11:09

Probleem: 

 • Nõudepesumasin kuvab veakoodid iF0, iFo või iF1  

Hõlmab järgmisi üksusi: 

 • integreeritud nõudepesumasin 
 • eraldiseisev nõudepesumasin  

Lahendus: 

1. Lähtestage seade  

 • Eemaldage nõudepesumasina toitepistik vooluvõrgust, oodake 1 minut ja ühendage see uuesti. 
 • Elektritoite võite välja lülitada ka toitepaneeli kaitsekorkide/kaitselüliti kaudu. 
 • Kui olete seadme oma kohalt välja tõmmanud ja tagasi lükanud, siis tuleb kindlasti veenduda, et voolikud pole sõlmes ega kokkusurutud ning et veekraan on täiesti lahti. 
 • Lülitage nõudepesumasin sisse, valige sobiv tsükkel ja käivitage see. 
 • Kui tsükkel käivitub ja töötab normaalselt, on probleem lahenenud. 


2. Kontrollige, kas seade kuvab uuesti sama veakoodi või kas veakood on muutunud  

 • Kui seadme ekraanil kuvatakse mõni muu veakood, lugege veakoodiga seotud probleemi lahendamiseks veaotsingu teavet kasutusjuhendist. 

Kui seade kuvab pärast lähtestamist ikkagi teksti iF0, iFo või iF1:  

3. Kontrollige veevarustust.  

 • Kontrollige oma kodust veevarustust, näiteks kraani avades. 
 • Kui veevool puudub, pöörduge oma veevarustuse ettevõtte poole.  


4. Kontrollige, kas teie nõudepesumasinasse minev veekraan on täielikult lahti  

 • Kui veevõtukraan on suletud, siis lülitage nõudepesumasina toide välja ja avage veevõtukraan täielikult. 
 • Lülitage nõudepesumasin uuesti sisse ja valige programm. 
 • Nõudepesumasina käivitamiseks vajutage käivitusnuppu.  


5. Kontrollige, kas kasutate enam kui üht vett tarbivat seadet 

Kui töötab enam kui üks vett tarbivat seadet, võib see põhjustada nõudepesumasina jaoks liiga väikese surve. 

Püüdke nõudepesumasinat kasutada siis, kui teised veest sõltuvad seadmed ei tööta.  

6. Kontrollige vee sisselaske survet.  

 • Kontrollige, kas saate ühest kraanist täita 10-liitrise veepange 1 minutiga või 5-liitrise pange 30 sekundiga. 
 • Kui ei, siis on veesurve nõudepesumasina tööks liiga madal ja te peaksite pöörduma oma veevarustuse ettevõtte poole.  


7. Kontrollige, kas sisselaskevoolik on väänete ja kõverusteta  

 • Kui sisselaskevoolik on paindunud, keerdunud või kahjustatud, eemaldage nõudepesumasin kohe vooluvõrgust ja lülitage veevarustus välja. 
 • Kui voolik on kahjustatud, peab tehnik seadme üle vaatama ja selle parandama.  


8. Kontrollige, kas sisselaskevooliku filter ei ole ummistunud  

 • Sisselaskevooliku filter asub kraani/ventiili kõrval liitmikus. 
 • Sulgege veekraan enne sisselaskevooliku eemaldamist. 
 • Sisselaskefilter peab olema puhas ja katlakivisetetest vaba, vt filtri eemaldamise ja puhastamise üksikasjalikke juhiseid kasutusjuhendist. 
 • Pärast filtri puhastamist ja tagasi sisselaskevoolikusse paigaldamist ühendage voolik, valige programm ja käivitage see.  


9. Kontrollige äravoolusüsteemi  

Kontrollige, kas: 

 • filtrid on puhtad. Puhastamise ja hoolduse kohta leiate lisateavet kasutusjuhendist. 
 • kas väljalasketoru asub põranda suhtes õigel kõrgusel. Lugege paigaldusjuhiseid kasutusjuhendist või seadmega kaasnenud paigaldusvoldikust.  


10. Kontrollige, kas valamu äravoolust on rennikork eemaldatud. (Kui teie nõudepesumasin on hiljuti paigaldatud või teisaldatud).  

Rennikork tuleb sifoonhaisulukult eemaldada. Avage sisselase, kus äravooluvoolik on sifoonhaisulukuga ühendatud, eemaldage rennikork ja ühendage sifoonhaisuluku sisselase uuesti.  

11. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse  

Kui eeltoodud soovitustest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.  

Märkige tekkinud veakood üles ja viidake sellele, kui hooldustehnikult abi küsite. See ei lahenda teie probleemi, kuid aitab meie tehnikul probleemi põhjust kindlaks teha.  

Hoiatus: soovitatav on kuni probleemi lahendamiseni toodet mitte kasutada. Lahutage toode vooluvõrgust ja ärge ühendage seda vooluvõrku enne, kui olete veendunud, et see on turvaline.


Leidke lähim hooldus
Leidke lähim hooldus

Teie kodumasinal esineb tõrkeid? Pole probleemi. Võtke ühendust ja leiame teile lähedaimal asuva volitatud hooldusfirma kontaktandmed, et saaksite kokku leppida remondi asjus.