Minu külmiku ust on raske avada

Viimati värskendatud 09.01.2020 8:00

Probleem:

  • Ust on raske avada
  • Ust tuleb enne selle avanemist kõvasti tõmmata

Kasutuskoht:

  • Külmik

Resolutsioon:

1. Suruge sõrm uksetihendi nurga sisse, et osa imirõhust välja lasta ja hõlbustada ukse avamist kohe pärast selle sulgemist.   

2. Oodake ca üks minut enne ukse uuesti avamist, kui see on just suletud   

3. Vältige ukse kinni löömist   

4. Veenduge, et seade seisaks ühetasaselt

Reguleerige põhjas olevaid jalgu ja kontrollige vesiloodiga ühetasasust

5. Kontrollige, kas hinged on kahjustatud ja asendage kõik defektsed hingeosad    

6. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse

Kui eeltoodud soovitustest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.

Põhjus:   

  • Külmikus või sügavkülmikus olev õhk „kahaneb“ külmemaks muutudes. See võib mõnikord imirõhku tekitada, mis muudab ukse avamise raskeks. Kui uks suletakse kiiresti või lüüakse kinni, surutakse õhk välja ja vaakumi välja laskmiseks võib kuluda mitu minutit, mille järel saab ukse normaalselt avada. Imirõhk külmikus või sügavkülmikus peale ukse sulgemist on normaalne ja mitte toote rike.  
Leidke lähim hooldus
Leidke lähim hooldus

Teie kodumasinal esineb tõrkeid? Pole probleemi. Võtke ühendust ja leiame teile lähedaimal asuva volitatud hooldusfirma kontaktandmed, et saaksite kokku leppida remondi asjus.