Seadme kompressor ei tee häält

Viimati värskendatud 15.05.2020 10:58

Kontrollige, kas seade on õigesti toitevõrku ühendatud ja kas jahutussüsteem on sees.

Kontrollige tunni möödumisel uuesti, kas kostab mingeid helisid.

Kui seade on sisse lülitatud ja kompressor häält ei tee, võib külmik teha automaatset sulatustsüklit. Sulatusprogrammi viiakse läbi regulaarselt ja see kestab 30 minutit. Vaadake kasutusjuhendist, kas teie seade seda funktsiooni rakendab.

Seadme funktsiooni võite ka ise tuvastada, asetades keskmisele riiulile klaasi veega, kuhu on pandud kraadiklaas; kontrollige selle temperatuuri 6 kuni 8 tunni pärast. Kui kraadiklaas näitab valitud temperatuuri, töötab seade õigesti.

Kui toodud soovitused probleemi ei lahenda, pöörduge teeninduskeskuse poole.

Leidke lähim hooldus
Leidke lähim hooldus

Teie kodumasinal esineb tõrkeid? Pole probleemi. Võtke ühendust ja leiame teile lähedaimal asuva volitatud hooldusfirma kontaktandmed, et saaksite kokku leppida remondi asjus.