Külmik-sügavkülmik kuvab häire, punase hoiatuslambi, vilkuva kolmnurga või annab helisignaale

Viimati värskendatud 09.01.2020 6:58

Probleem::

 • Häire on paneelil nähtav
 • Ekraanil vilgub punane tuli
 • Ekraan kuvab vilkuva kolmnurga
 • Seade väljastab hädaolukorra häiresignaali või annab helisignaale
 • Ebapiisav jahutamine, ei jahuta piisavalt, liiga kõrge temperatuur   

Kasutuskoht:    

 • Külmik
 • Külmik/sügavkülmik

Resolutsioon:    

1. Häiresignaali väljalülitamiseks vajutage ükskõik millisele nupule

2. Oodake umbes 12 tundi, et seadme saavutaks õige temperatuuri, kui olete selle just seadistanud  

3. Kui olete just seadmesse paigutanud suure hulga toiduaineid, siis häire helisemine lakkab, kui temperatuur on taas normaalne 

4. Kontrollige, kas seadme ventilaator on sisse lülitatud ja töötab. (kui teie seadmel on ventilaator) 

 • Ventilaatorit saate kontrollida, sulgedes hetkeks ukse ja avades siis uuesti.
 • Kohe pärast ukse avamist kuulete, kas ventilaator töötab ja kas see peatub liiga vara. 


5.Veenduge, et seade seisaks ühetasaselt

Reguleerige põhjas olevaid jalgu ja kontrollige vesiloodiga ühetasasust.

6. Kontrollige, kas seade on korralikult paigaldatud ja kinnitatud nii, et uks sulgub tihedalt (integreeritud seadmed) 

7. Kontrollige, kas uksetihend on puhas ja kahjustamata 

8. Kontrollige, kas uks on korralikult suletud ja vältige ukse pikaks ajaks lahti jätmist 

9. Kontrollige, kas uksehinged on kindlad ja kahjustamata Asenda kõik defektsed hingeosad. 

10. Kontrollige, kas seade jahutab korralikult 

 • Mõõtke temperatuuri mõõdetakse külmikusse paigutatud veeklaasis oleva termomeetriga.
 • Kui temperatuur on vahemikus +4 kuni +5°C, siis töötab külmik õigesti.
 • Toiduaine tetemperatuur on olulisem kui külmiku sisemine õhutemperatuur, kuna iga külmutustsükli ajal õhutemperatuur muutub (jahutuskompressori käivitamise ja seiskamise vahel).
 • Pange tähele, et odavamad termomeetrid võivad näidata erinevusega ±1–2°C või enam. 
 • Reguleerige temperatuuri, reguleerides temperatuuri regulaatorit või juhtpaneeli kaudu.


11. Kontrollige, et seade on paigaldatud piisava ventilatsiooniga. 

Ventilaatori nõuded leiate oma kasutus- või paigaldusjuhendist. 

12. Kontrollige, kas kaitsepakend on ukse küljest eemaldatud (integreeritud seadmed)

13. Kontrollige, kas ümbritseva keskkonna temperatuur on andmesildil oleva kliimaklassi jaoks liiga kõrge või liiga madal  

14. Sulatage seade ja käivitage uuesti   

15. Pöörduge volitatud teeninduskeskusse

Kui eeltoodud soovitustest ei ole probleemi lahendamisel kasu, soovitame pöörduda hooldustehniku poole.


Leidke lähim hooldus
Leidke lähim hooldus

Teie kodumasinal esineb tõrkeid? Pole probleemi. Võtke ühendust ja leiame teile lähedaimal asuva volitatud hooldusfirma kontaktandmed, et saaksite kokku leppida remondi asjus.