Ukse ohutusluku demonteerimine ja kokkupanek (1)

Viimati värskendatud 23.02.2021 6:47

Enne mis tahes hooldustoiminguid lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.

Seadmete teisaldamisel olge alati ettevaatlik, raskete seadmete jaoks on selle teisaldamiseks vaja kahte inimest.

Kasutage alati kaitsekindaid ja kinniseid jalatseid.

Pange tähele, et iseremondimisel või mitteprofessionaalsel remondil võivad olla ohutuse tagajärjed, kui seda ei tehta õigesti

Ukse turvalukk

Sõnaimport pilt

Eemaldage rauarõngas, mis kinnitab korpuse tihendi seadme külge.

Eemaldage seadmest asjaomane kummitihendi osa.

Sõnaimport pilt

Keerake lahti kaks kruvi, mis kinnitavad ukse turvakinnituse esipaneeli külge.

Sõnaimport pilt

Võtke seade ja liigutage seda vasakule.

Sõnaimport pilt

Pöörake seda sisemise poole (ääriku parem külg).

Sõnaimport pilt

Tõmmake see välja paremale ja eemaldage see.

Sõnaimport pilt

Tõmmake ukse turvalukk välja.

Olge seadme alumises osas ettevaatlik, kuna seal on väike varras.

Ärge tõmmake seda liiga palju välja, vastasel juhul tuleb väike varras filtri korpuses olevast istmest välja, nagu allpool kirjeldatud.

Sõnaimport pilt

Eemaldage väike varda tihvtist (pärast eemaldamist jääb see vertikaalsesse asendisse).

Sõnaimport pilt

Tõmmake juhtmete kaitse ukse turvakontrollist välja.

Ühendage pistik lahti.

Ukse ohutusluku uuesti kokkupanekuks korrake samu toiminguid vastupidises järjekorras.

Sõnaimport pilt

Veenduge, et väike varras on ukse ohutuslukustuse suhtes õigesti paigutatud (vt fotot lehe ülaosas).

Väike varras tuleb noolega näidatud asendis õigesti asetada.

Sõnaimport pilt


Enne ukse ohutusluku esipaneelile kinnitamise kruvide pingutamist veenduge, et äärik oleks noolega näidatud välisküljel õigesti paigutatud.


Pingutage kruvid pöördemomendiga 2,5 Nm.

Ukse ohutusluku uuesti kokkupanekuks korrake samu toiminguid vastupidises järjekorras.