Kuidas eemaldada uks (kuivati)

Viimati värskendatud 27.12.2023 13:52

Ohutus

Kõik seadme sees tehtavad tööd nõuavad spetsiifilisi oskusi ja teadmisi ning neid võivad teha ainult kvalifitseeritud ja volitatud hooldusinsenerid

Sellel platvormil ei ole ON/OFF lülitit.

Enne sisemistele komponentidele juurde pääsemist tõmmake toiteallika lahtiühendamiseks pistik pistikupesast välja.

Mõned mehaanilise osa komponendid võivad põhjustada vigastusi, seega kandke sobivat kaitset ja tegutsege ettevaatlikult.

Enne seadme külili asetamist tühjendage see alati veest.

Kui seade tuleb hoolduseks või muul põhjusel külili asetada, asetage see vasakule küljele, et vältida jääkvee sattumist põhitrükkplaadile.


Ukse vahetamiseks keerake lahti kruvid, mis kinnitavad selle kapi külge.