Kuidas vahetada ukse kaant

Viimati värskendatud 23.02.2021 6:47

Enne mis tahes hooldustoiminguid lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.

Seadmete teisaldamisel olge alati ettevaatlik, raskete seadmete jaoks on selle teisaldamiseks vaja kahte inimest.

Kasutage alati kaitsekindaid ja kinniseid jalatseid.

Pange tähele, et iseremondimisel või mitteprofessionaalsel remondil võivad olla ohutuse tagajärjed, kui seda ei tehta õigesti


Kuidas vahetada ukse kaant


1 Katte tõstmiseks tõstke käepide üles.

Sõnaimport pilt

2. Eemaldage kaks hinge tihvti seestpoolt.

Sõnaimport pilt

3. Tõstke kaas üles ja eemaldage.

Sõnaimport pilt

Kokkupanekul korrake neid samme vastupidises järjekorras.