Kuidas riiulit vahetada (3)

Viimati värskendatud 24.02.2021 13:48

Enne mis tahes hooldustoiminguid lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.

Seadmete teisaldamisel olge alati ettevaatlik, raskete seadmete jaoks on selle teisaldamiseks vaja kahte inimest.

Kasutage alati kaitsekindaid ja kinniseid jalatseid.

Pange tähele, et iseremondimisel või mitteprofessionaalsel remondil võivad olla ohutuse tagajärjed, kui seda ei tehta õigesti


VALLASED Riiulid

Külmkapiosa seinad on varustatud rea jooksjatega, et riiuleid saaks paigutada vastavalt soovile.

Õige õhuringluse tagamiseks ärge liigutage klaasriiulit köögiviljasahtli kohal