Kuidas vahetada ukse prügikaste (3)

Viimati värskendatud 24.02.2021 13:48

Enne mis tahes hooldustoiminguid lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.

Seadmete teisaldamisel olge alati ettevaatlik, raskete seadmete jaoks on selle teisaldamiseks vaja kahte inimest.

Kasutage alati kaitsekindaid ja kinniseid jalatseid.

Pange tähele, et iseremondimisel või mitteprofessionaalsel remondil võivad olla ohutuse tagajärjed, kui seda ei tehta õigesti

UKSERIILI EEMALDAMINE JA PAIGALDAMINE

Ukseriiuli eemaldamiseks toimige järgmiselt.

1. Hoidke riiuli vasakust küljest kinni.

2. Tõstke riiuli paremat külge, kuni see tuleb kinnitusest lahti.

3. Tõstke riiuli vasak külg üles ja eemaldage see.

Riiuli tagasi asetamiseks tehke järgmist.

1. Asetage riiul uksele tasaseks.

2. Lükake riiuli kaks külge korraga allapoole, nii et riiul sobiks mõlema kinnitusvahendiga.