Uste ja hingede lahtivõtmine, kokkupanek ja tagasikäik (1)

Viimati värskendatud 24.02.2021 13:48

Enne mis tahes hooldustoiminguid lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.

Seadmete teisaldamisel olge alati ettevaatlik, raskete seadmete jaoks on selle teisaldamiseks vaja kahte inimest.

Kasutage alati kaitsekindaid ja kinniseid jalatseid.

Pange tähele, et iseremondimisel või mitteprofessionaalsel remondil võivad olla ohutuse tagajärjed, kui seda ei tehta õigesti


Kuidas hingesid vahetada

Tööriistad:

6 × 300 pilukruvikeeraja     

6 × 300 ristpeaga kruvikeeraja     

8 mm sisemine kuusnurkvõtmega


Samm 1

Auhinnake alumise hingekatte ülemine pool üles.

2. samm

Eemaldage hinge kate


3. samm


Kinnitage kruvikeerajaga ülemine hingekate üles.

4. samm

Keerake ülemine hingeosa lahti.

5. samm

Keerake alumine hingeosa lahti.

6. samm

Asendage uue hingega.

Uute hingede ja ukse paigaldamiseks pöörake ülaltoodud protseduure, kuid palun pöörake tähelepanu järgmistele punktidele:

Samm 1

Veenduge, et tihend oleks korralikult kinnitatud

2. samm

Veenduge, et tihend oleks korralikult kinnitatud.